close

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Maatschappelijke visitatie

QuaWonen is lid van brancheorganisatie Aedes. Alle leden van Aedes zijn verplicht om zich één keer per vier jaar te laten visiteren. Dit betekent dat een extern bureau onze prestaties onder de loep neemt. 


In 2017 constateert de visitatiecommissie dat QuaWonen een bovengemiddeld goed functionerende corporatie is die op alle onderdelen ruim vodoende, goed en zelfs uitstekend presteert. QuaWonen scoort een ruime 8 voor maatschappelijke opgaven, ambities, financiën en goed bestuur. Tip is om intensiever samen te werken met zorg- en welzijnsorganisaties rondom het huisvesten van een groeiende groep kwetsbare huurders. 

Videoboodschap visitatie