close

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Privacy statement

Als woningcorporatie ontkomen wij er niet aan om gegevens van onze huurders en woningzoekenden te verwerken. QuaWonen neemt  privacy serieus en houdt zich aan de eisen van de privacywetgeving. Onze uitgangspunten zijn:
 

  1. Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met  persoonlijke informatie. Dat betekent onder meer dat we de gegevens niet verder gebruiken dan strikt noodzakelijk is.
     
  2. Wij nemen allerlei voorzorgsmaatregelen om persoonsgegevens te beveiligen en zien erop toe dat onze leveranciers dat ook doen.
     
  3. Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige wet- en regelgeving voor de verwerking van persoonsgegevens.