close

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Woningtoewijzing

Criteria voor woningtoewijzing

Voorrang voor woningzoekenden die een sociale huurwoning achterlaten
Met de toewijzing van de woningen van aan de Sint Eloystraat en Adam van Vianenstraat wil QuaWonen de doorstroming in de gemeente Krimpenerwaard bevorderen. Dat betekent dat we de woningen met voorrang verhuren aan huurders die een sociale huurwoning in de gemeente Krimpenerwaard achterlaten. Dit kan ook een sociale huurwoning van een andere corporatie zijn.

Uw (gezamenlijk) inkomen moet passen bij de huurprijs
Bij het toetsen van het inkomen moet QuaWonen zich houden aan de wettelijke regels van passend toewijzen. Woningzoekenden die recht hebben op huurtoeslag mogen alleen in goedkopere woningen wonen. Of u in aanmerking komt voor huurtoeslag is afhankelijk van uw inkomen, vermogen, leeftijd en huishoudensgrootte.

Kijk in de tabel hierboven in de linker kolom wat voor u van toepassing is: woont u alleen, met zijn tweeën of met drie of meer personen? Bent u ouder dan de AOW-leeftijd of niet? Op de regel die voor u geldt, ziet u in de volgende kolommen de inkomenscategorieën.

Ook kansen voor middeninkomens
Huishoudens met een middeninkomen van € 40.024 tot € 60.000 kunnen reageren op de woningen met een kale huurprijs van € 678,67 en hoger.

Procedure en volgorde van toewijzing

  • U reageert vanaf dinsdag 2 februari tot uiterlijk dinsdag 9 februari 12.00 uur. U zorgt ervoor dat u de juiste inkomensverklaring (2019) van u en uw eventuele partner geüpload heeft op www.wonenindekrimpenerwaard.nl .
  • Vervolgens levert u op ons verzoek gegevens aan: Uittreksel uit de Basisregistratie Personen, verhuurdersverklaring (indien van toepassing), formulier persoons- en inkomensgegevens.
  • QuaWonen controleert alle gegevens.
  • QuaWonen stelt de kandidatenlijst op. Alle woningzoekenden die voldoen aan de voorwaarden komen op de kandidatenlijst op volgorde van inschrijfduur. Woningzoekenden die een sociale huurwoning in de Krimpenerwaard achterlaten krijgen voorrang, zie hierboven ‘Voorrang woningzoekenden die een sociale huurwoning achterlaten’.
  • In februari, maart en april benaderen we de kandidaten en vragen we hen om een voorkeur aan te geven. Als u in aanmerking komt voor een woning nemen we contact met u op. Houd hiervoor uw e-mail in de gaten.
  • Als u in aanmerking komt voor een woning, kunt u deze accepteren. Dan tekent u hiervoor een definitieve toewijzing, de betreffende woning is dan aan u toegewezen. Zodra de woning klaar is, verhuren we deze dan aan u.


Annulering vóór oplevering
Het kan gebeuren dat u in de periode tot aan de definitieve huurovereenkomst alsnog besluit de woning niet te huren. In dat geval brengt QuaWonen u € 75 advertentiekosten en een maandhuur administratiekosten in rekening. Per situatie kijken we welke kosten er verbonden zijn aan het afbestellen van keuzes/wijzigingen. Als de gekozen opties/uitbreidingen niet meer afbesteld kunnen worden, dan brengen we het volledige bedrag in rekening.