close

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Criteria woningtoewijzing

Met de toewijzing van de woningen van Molenweide wil QuaWonen de doorstroming in de gemeente Krimpenerwaard bevorderen. Dat betekent dat we de woningen met voorrang verhuren aan huurders van QuaWonen die een sociale huurwoning in de gemeente Krimpenerwaard achterlaten (dit kan ook een sociale huurwoning van een andere corporatie zijn).

Uw (gezamenlijk) inkomen moet passen bij de huurprijs

Bij het toetsen van het inkomen moet QuaWonen zich houden aan wettelijke regels. Passend toewijzen betekent dat woningzoekenden die recht hebben op huurtoeslag alleen in goedkopere woningen mogen wonen. Of u in aanmerking komt voor huurtoeslag is afhankelijk van uw leeftijd en huishoudensgrootte.

Kijk in de tabel hieronder in de linker kolom wat voor u van toepassing is: woont u alleen, met zijn tweeën of met drie of meer personen? Bent u ouder dan de AOW-leeftijd of niet? Op de regel die voor u geldt, ziet u in de volgende kolommen de inkomenscategorieën.

Ook kansen voor middeninkomens, € 38.035 - € 45.000!

Huishoudens met een middeninkomen kunnen mee reageren op de woningen met een huurprijs van € 676. Een beperkt aantal woningen zal worden toegewezen aan deze doelgroep.

Procedure en volgorde van toewijzing

Wanneer u reageert op een woning, controleert QuaWonen uw inkomensverklaring. Als het goed is, heeft u deze al geüpload op wonenindekrimpenerwaard.nl.

Als uw inkomensverklaring juist is, dan komt u op de kandidatenlijst. QuaWonen vraagt dan nog enkele aanvullende documenten van u. Daarna zet QuaWonen alle kandidaten die voldoen aan de inkomenseisen op volgorde van inschrijfduur.

Annulering vóór oplevering

Het kan gebeuren dat u in de periode tot aan de definitieve huurovereenkomst alsnog besluit de woning niet te huren. In dat geval brengt QuaWonen u € 75 en een maand huur administratiekosten in rekening. 

Per situatie kijken we welke kosten er verbonden zijn aan het afbestellen van keuzes/wijzigingen. Als de gekozen opties/uitbreidingen niet meer afbesteld kunnen worden, dan brengen we het volledige bedrag in rekening.