close

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Veelgestelde vragen

Wat is de Meerkoetflat?

De Meerkoetflat is een appartementencomplex met 40 sociale huurappartementen. Bijzonder is dat deze woningen geen gasaansluiting meer krijgen.

 

Wie kunnen reageren?

De woningen worden met voorrang verhuurd aan twee doelgroepen:

 • Jongeren tot en met 27 jaar krijgen voorrang op de 2-kamerappartementen. Je valt in deze doelgroep als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Je bent niet ouder dan 27;

  • op 23 september 2019 sta je ingeschreven als woningenzoekende op Woonnet Rijnmond.

 • Doorstromers krijgen voorrang op de 3-kamerappartementen. U valt in deze doelgroep als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U huurt een sociale huurwoning van QuaWonen;

  • de huur van uw huidige woning is maximaal €720,42 per maand;

  • op 23 september 2019 staat u ingeschreven als woningzoekende op Woonnet Rijnmond;

  • uw huidige woning komt vrij als u verhuist, u bent een doorstromer; uw inkomen is maximaal €60.000.

Let op: Deze doelgroep kent geen leeftijdsgrens, ook jongeren kunnen in deze doelgroep vallen als zij aan de voorwaarden voldoen.

 

Hoe zorg ik ervoor dat ik uitgenodigd wordt?

Iedereen die in één van bovenstaande doelgroepen valt krijgt in de laatste week van september per mail een uitnodiging om te reageren.
Het is van belang dat u op 23 september 2019 staat ingeschreven op Woonnet Rijnmond. Staat u op die datum niet ingeschreven? Dan ontvangt u geen uitnodiging en komt u niet in aanmerking.  

 

Is er speciale voorrang voor senioren?

Nee, er is geen speciale voorrang voor senioren. Senioren kunnen in aanmerking komen als zij in de doelgroep voor doorstromers vallen.

 

Naar welk mailadres wordt de uitnodiging om te reageren gestuurd?

QuaWonen stuurt de uitnodiging om te reageren op de Meerkoet naar het mailadres waarmee u bent ingeschreven op Woonnet Rijnmond.
Heeft u interesse om te reageren op de Meerkoet? Houd u dan uw mail, waarmee u bent ingeschreven bij Woonnet Rijnmond, goed in de gaten!

 

Waarom ontvang ik geen uitnodiging?

Als u niet in een van de doelgroepen valt, ontvangt u geen uitnodiging. Dit kunnen redenen zijn waarom u geen uitnodiging ontvangt:

 • U staat op 23 september 2019 niet ingeschreven op Woonnet Rijnmond.

 • U huurt op dit moment geen woning van QuaWonen én bent ouder dan 27 jaar.

 • De woning die u huurt van QuaWonen is geen sociale huurwoning, u betaalt dus meer dan €720,42 huur per maand.

 • Uw inkomen is niet passend voor de appartementen. QuaWonen is verplicht om de appartementen passend toe te wijzen.

 

Ik heb gereageerd, maar ik heb van QuaWonen een afwijzing ontvangen. Hoe kan dat?

Het kan zijn dat uw inkomen van uw inkomensverklaring 2018 hoger is dan €60.000. QuaWonen heeft geen informatie over uw inkomen. Wij zijn alleen het inkomen wat u heeft ingevuld op Woonnet Rijnmond, maar dit kan verouderd zijn. Valt u in de doelgroep doorstromers en blijkt dat bijvoorbeeld uw (ex-)partner of uw ouders in uw huidige woning blijven wonen om dat zij hoofdhuurder zijn? Dan ontvangt u een afwijzing. Uw huidige woning móet vrijkomen als u verhuist naar de Meerkoetflat.

 

Ik laat geen huurwoning achter, wat doe ik dan?

Bent u jonger dan 27 jaar? Dan hoeft u geen sociale huurwoning van QuaWonen achter te laten. Bent u ouder dan 27? Dan moet u een sociale huurwoning van QuaWonen achterlaten. Laat u die niet achter? Dan komt u helaas niet in aanmerking voor voorrang in de Meerkoet.

 

Wanneer komen de woningen op Woonnet Rijnmond?

Het kan voorkomen dat er geen kandidaten meer zijn voor een aantal woningen. Deze woningen worden dan gepubliceerd op Woonnet Rijnmond en via de reguliere weg verhuurd.

 

Als ik reageer op een woning, hoe werkt de toewijzing dan?

QuaWonen verzamelt alle reacties. Vervolgens sorteren wij de reacties op inschrijfduur en inkomen. Wij maken onderscheid in de reacties voor de 2-kamerappartementen en de 3-kamerappartementen. Bij de 3-kamerappartmenten maken we ook een onderscheid in de verschillende huurprijzen. Het is afhankelijk van uw inkomen voor welke huurprijs u in aanmerking komt. Voor alle  type appartementen worden personen met de langste inschrijfduur uitgenodigd voor de toewijzingsavond. Wij nodigen altijd iets meer personen uit voor de toewijzingsavond dan het aantal beschikbare woningen. Het gebeurt regelmatig dat een kandidaat-huurder tijdens de toewijzingsavond afziet van een appartement omdat zijn of haar favoriete appartement niet meer beschikbaar is.

Alle kandidaat huurders krijgen voorafgaand aan de toewijzingsavond een rangnummer. Degene met de langste inschrijfduur krijgt rangnummer 1, etc. Degene met rangnummer 1 mag als eerste een appartement kiezen.

Bijvoorbeeld:

Er zijn vier 2-kamerappartementen beschikbaar. De vijf personen die hebben gereageerd met de langste inschrijfduur ontvangen een uitnodiging voor de toewijzingsavond. Degene met de langste inschrijfduur krijgt rangnummer 1 en mag als eerste een appartement kiezen.

 

Ik lees 40 appartementen, maar er zijn er minder beschikbaar, hoe kan dat?

In het sloop-nieuwbouwproject Centrum-Zuid zijn nog een aantal huurders die een zogenaamde stadsvernieuwingsurgent zijn, omdat hun huidige woning wordt gesloopt. Zij mogen als eerste een woning kiezen. Wij verwachten dat ongeveer 5 of 6 huurders uit Centrum Zuid een woning in de Meerkoetflat kiezen.

 

Hoeveel woningen zijn beschikbaar voor een inkomen tot €60.000?

Er worden maximaal negen woningen verhuurd aan huurders met een inkomen tussen de €38.036 en €60.000. Huurders met dit inkomen komen alleen in aanmerking voor de 3-kamerappartementen van 80m2.

 

Mijn/ons inkomen is hoger dan €60.000, wat moet ik doen?

Als uw inkomen hoger is dan €60.000 komt u helaas niet in aanmerking voor een sociale huurwoning van QuaWonen. Dit betekent dat u ook niet in aanmerking komt voor de Meerkoetflat. Het kan zijn dat u wel een uitnodiging ontvangt om te reageren, wij weten niet wat u inkomen is. Als blijkt dat u inkomensverklaring van 2018 hoger is dan €60.000 ontvangt u een afwijzing.

 

Voor welke appartementen kom ik aanmerking?

Dat hangt af van uw leeftijd en uw inkomen.

 • Voor de tweekamerappartementen kunnen jongeren tot en met 27 jaar in aanmerking komen met de volgende inkomens:

  • Éénpersoonshuishoudens met een inkomen tot en met € 22.700 hebben voorrang. Éénpersoonshuishoudens met een inkomen van € 22.701 tot en met € 38.035 komen ook in aanmerking.

  • Meerpersoonshuishoudens met een inkomen tot en met € 30.825 hebben voorrang. Meerpersoonshuishoudens met een inkomen van € 30.826 tot en met € 38.035 komen ook in aanmerking.

Let op: ben je jonger dan 23? Dan kom je niet in aanmerking voor huurtoeslag. Meer informatie vind je op www.belastingdienst.nl.

 • Voor de driekamerappartementen van 74 m2 kunt u in aanmerking komen met de volgende inkomens:

  • Éénpersoonshuishoudens met een inkomen tot en met € 22.700 (onder de AOW leeftijd) of € 22.675 (boven de AOW leeftijd) hebben voorrang. Éénpersoonshuishoudens met een inkomen van € 22.701/€ 22.676 tot en met € 38.035 komen ook in aanmerking.

  • Meerpersoonshuishoudens met een inkomen tot en met € 30.825 (onder de AOW leeftijd) of € 30.800 (boven de AOW leeftijd)hebben voorrang. Meerpersoonshuishoudens met een inkomen van € 30.826/€ 30.801 tot en met € 38.035 komen ook in aanmerking.

 • Voor de driekamerappartementen van 80 m2 kunt u in aanmerking komen met de volgende inkomens:

  • Éénpersoonshuishoudens een inkomen van € 22.701 (onder de AOW leeftijd) of € 22.676 (boven de AOW leeftijd) tot en met € 60.000.

  • Twee- en driepersoonshuishoudens met een inkomen van € 30.826 (onder de AOW leeftijd) of € 30.801 (boven de AOW leeftijd) tot en met € 60.000.

Het is mogelijk dat u voor zowel de driekamerappartementen van 74 m2 en de driekamerappartementen van de 80 m2 in aanmerking komt. In dat geval moet u kiezen voor welk type appartement u in aanmerking wilt komen.

Let op: u moet ook aan de overige voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen.

 

Kan ik huurtoeslag krijgen?

Alle appartementen hebben een huur waarvoor huurtoeslag aangevraagd kan worden, maar het is afhankelijk van uw leeftijd en inkomen of u in aanmerking komt voor huurtoeslag. U kunt een check doen op www.belastingdienst.nl.
 

Ben je jonger dan 23 en kom je in aanmerking voor een 2-kamerappartement? Dan ontvang je geen huurtoeslag.
Dit komt omdat deze woningen duurder zijn dan € 424,44 per maand.

 

Heeft QuaWonen eerder op deze manier woningen verhuurd?

Ja, Blok 5 en 6 van Prinsessenpark zijn ook op deze manier verhuurd. De voorwaarden waren toen wel iets anders.

Quote over het project

Tekst van het project