close

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Lorentzweg en omgeving

Afgelopen jaren is uitgebreid onderzoek gedaan naar de funderingen aan de Lorentzweg en omgeving. De uitkomsten verschillen per adres, maar het bleek dat een heel aantal funderingen een risico vormt. Daarop hebben we besloten om veel woningen daar te slopen en een aantal te voorzien van drainage.  

Op de flyer Lekkerkerk een betere basis vindt u in één oogopslag wat we van plan zijn met de verschillende woningen en straten.  

Fase 1: Sloop/nieuwbouw in 2025-2027

Lorentzweg 10-32, J. Ligthartstraat 1-19, Schaepmanstraat 1-19 en Wibautstraat 4-14+18-32

De fundering van deze woningen is een risico voor de stevigheid van het huis.   
 
De woningen zijn gebouwd op een fundering van houten palen. De paalkoppen zijn in de loop der jaren lange tijd droog komen te staan, Daardoor zijn ze minder stevig geworden. Dat is op den duur een risico voor de veiligheid. Ook kunnen de woningen gaan scheefzakken, wat veel schade veroorzaakt. We willen graag dat onze woningen veilig en stevig zijn. Daarom hebben we helaas besloten om deze woningen te slopen. De sloop staat gepland voor 2025-2027.  

Uiteraard zetten we onze bewoners niet zomaar op straat. We stellen een klankbordgroep met bewoners en de huurdersbelangenvereniging samen. Met de klankborgroep stellen we een sociaal plan op. Daarin staan alle rechten en plichten van zowel de huurders als QuaWonen . Zo gaan we helpen zoeken naar een andere, passende woning. En we betalen een tegemoetkoming in de verhuiskosten.   
 
Alle bewoners hebben een brief gekregen hierover. Daarin nodigen wij hen ook uit voor een bijeenkomst in september .

Fase 2: Sloop/nieuwbouw in 2027-2029

Lorentzweg 34-42+46-54, J. Ligthartstraat 2-18, Piersonstraat 1-19 en Wibautstraat 34-64

De fundering van deze woningen is een risico voor de stevigheid van het huis.   

De woningen zijn gebouwd op een fundering van houten palen. De paalkoppen zijn in de loop der jaren lange tijd droog komen te staan, Daardoor zijn ze minder stevig geworden. Dat is op den duur een risico voor de veiligheid. Ook kunnen de woningen gaan scheefzakken, wat veel schade veroorzaakt. We willen graag dat onze woningen veilig en stevig zijn. Daarom hebben we helaas besloten om deze woningen te slopen. De sloop staat gepland voor 2027-2029.  

Uiteraard zetten we onze bewoners niet zomaar op straat. We stellen een klankbordgroep met bewoners en de huurdersbelangenvereniging samen. Met de klankborgroep stellen we een sociaal plan op. Daarin staan alle rechten en plichten van zowel de huurders als QuaWonen . Zo gaan we helpen zoeken naar een andere, passende woning. En we betalen een tegemoetkoming in de verhuiskosten.   
 
Alle bewoners hebben een brief gekregen hierover. Daarin nodigen wij hen ook uit voor een bijeenkomst in september .

Fundering versterken

Schaepmanstraat 2-20 en Piersonstraat 2-20

De fundering van deze woningen is nog goed. Dat willen we graag zo houden, ook op de lange termijn. Daarom gaan we werkzaamheden uitvoeren aan de woningen.  
 
QuaWonen versterkt de fundering voor de toekomst.  
De woningen zijn gebouwd op houten palen. Zolang die palen goed onder water staan, blijft de fundering stevig. Maar het grondwater is gezakt. Dat is niet goed voor de palen. Om de palen goed te houden, verhogen we de stand van het grondwater onder de woningen. Dit heet drainage. De palen van de fundering kunnen dan weer lange tijd mee.  
 
De werkzaamheden zijn nodig.  
Op de fundering rust al het gewicht van een woning. Een stevige fundering is dus belangrijk voor de veiligheid. Zonder goede fundering kan een huis scheefzakken, wat veel schade veroorzaakt. Als we niets doen, kunnen er later problemen ontstaan met uw fundering. Daarom kiezen we voor drainage.  
 
Alles bewoners hebben een brief gekregen hierover. Daarin nodigen wij hen ook uit voor een bijeenkomst in september.

Grondwaterpeil verhogen en keuze voor renovatie

Lorentzweg 149-179

De fundering van de woningen is in goede staat. Wel is een verhoging van het grondwaterpeil nodig. Daarom gaan we werkzaamheden uitvoeren aan de woningen. Ook kunnen bewoners kiezen voor renoveren, als dat nog niet is gebeurd in 2011.  
 
We gaan de stand van het grondwater onder de woningen verhogen. De woningen zijn gebouwd op houten palen. Zolang die palen goed onder water staan, blijft de fundering stevig. We houden de stand van het grondwater daarom goed in de gaten via zogenaamde peilbuizen. Nu blijkt dat het grondwater te ver is gezakt. Daarom gaan we het verhogen. Dat heet drainage. We gaan deze werkzaamheden uitvoeren in 2023.  
 
Is een woning nog niet gerenoveerd in 2011? Dan kunnen bewoners kiezen voor renovatie in 2024. We gaan dan onder andere de woning isoleren. Na deze werkzaamheden hebben bewoners u minder energie nodig om uw woning te verwarmen. Dat is goed voor het milieu en voor hun portemonnee.  
 
Alle bewoners hebben een brief gekregen hierover. Daarin nodigen wij hen ook uit voor een bijeenkomst in september .

Funderingsrisico's

Berlagestraat 1-19 en Talmastraat 10-18

Uit het onderzoek blijkt namelijk dat de fundering van de woningen nu nog goed is, maar dat er op lange termijn risico’s bestaan.   

We verwachten de komende jaren geen problemen. Wel adviseren we bewoners om maatregelen te treffen, zodat de staat van uw fundering goed blijft. Maar dat kan alleen als al de buren in het rijtje meedoen. QuaWonen is slechts van een paar woningen in uw rijtje eigenaar. QuaWonen wil zich inzetten voor het beperken van de risico’s.  
 
Als we maatregelen kunnen treffen voor de fundering, wil QuaWonen haar woningen graag isoleren. Na deze werkzaamheden hebben bewoners minder energie nodig om hun woning te verwarmen. Dat is goed voor het milieu en voor hun portemonnee.  

Alle bewoners hebben  een brief gekregen hierover. Afhankelijk van de persoonlijke situatie worden bewoners uitgenodigd voor een bijeenkomst in september of staat er een afspraak in voor een huisbezoek.