close

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Criteria woningtoewijzing

 

Voorrang voor woningzoekenden die een sociale huurwoning achterlaten
Met de toewijzing van de woningen van de Kerkweg wil QuaWonen de doorstroming in de gemeente Krimpenerwaard bevorderen. Dat betekent dat we de woningen met voorrang verhuren aan huurders die een sociale huurwoning in de gemeente Krimpenerwaard achterlaten. Dit kan ook een sociale huurwoning van een andere corporatie zijn.

Vier nultredenwoningen
De vier nultredenwoningen gaan met voorrang naar mensen van 55 jaar en ouder. Daarbij maakt het niet uit of u een sociale huurwoning achterlaat.

Uw (gezamenlijk) inkomen moet passen bij de huurprijs
Bij het toetsen van het inkomen moet QuaWonen zich houden aan de wettelijke regels van passend toewijzen. Woningzoekenden die recht hebben op huurtoeslag mogen alleen in goedkopere woningen wonen. Of u in aanmerking komt voor huurtoeslag is afhankelijk van uw inkomen, vermogen, leeftijd en huishoudensgrootte.

Kijk in de tabel hierboven in de linker kolom wat voor u van toepassing is: woont u alleen, met zijn tweeën of met drie of meer personen? Bent u ouder dan de AOW-leeftijd of niet? Op de regel die voor u geldt, ziet u in de volgende kolommen de inkomenscategorieën.

Ook kansen voor middeninkomens
Huishoudens met een middeninkomen van € 38.035 tot € 60.000 kunnen reageren op de woningen met een huurprijs van € 670,56. Er zijn maximaal twee woningen beschikbaar voor deze inkomensgroep.

Procedure en volgorde van toewijzing

  • U reageert vanaf maandag 4 november tot uiterlijk maandag 11 november 12:00 uur. U zorgt ervoor dat u de juiste inkomensverklaring (2018) van u en uw eventuele partner geüpload heeft op www.wonenindekrimpenerwaard.nl .

  • Vervolgens levert u op ons verzoek gegevens aan: Uittreksel uit de Basisregistratie Personen, verhuurdersverklaring (indien van toepassing), formulier persoons- en inkomensgegevens.

  • QuaWonen controleert alle gegevens.

  • QuaWonen stelt de kandidatenlijst op. Alle woningzoekenden die voldoen aan de voorwaarden komen op de kandidatenlijst op volgorde van inschrijfduur. Woningzoekenden die een sociale huurwoning in de Krimpenerwaard achterlaten krijgen voorrang, zie ook ‘Volgorde van toewijzing’.

  • Eind november ontvangen alle kandidaten en een aantal reserve-kandidaten een uitnodiging voor de toewijzingsbijeenkomst. Houd hiervoor uw e-mail in de gaten.

  • De toewijzingsbijeenkomst is op maandag 16 december. Accepteert u een woning op de toewijzingsbijeenkomst? Dan tekent u hiervoor direct een definitieve toewijzing.


Annulering vóór oplevering
Het kan gebeuren dat u in de periode tot aan de definitieve huurovereenkomst alsnog besluit de woning niet te huren. In dat geval brengt QuaWonen u € 75 advertentiekosten en een maandhuur administratiekosten in rekening. Per situatie kijken we welke kosten er verbonden zijn aan het afbestellen van keuzes/wijzigingen. Als de gekozen opties/uitbreidingen niet meer afbesteld kunnen worden, dan brengen we het volledige bedrag in rekening.