close

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Woningtoewijzing

Criteria voor woningtoewijzing

Voorrang voor woningzoekenden die een sociale huurwoning achterlaten
Met de toewijzing van de woningen van “Joost” en “Jacob” wil QuaWonen de doorstroming in de gemeente Krimpenerwaard bevorderen. Dat betekent dat we de woningen met voorrang verhuren aan huurders die een sociale huurwoning in de gemeente Krimpenerwaard achterlaten. Dit kan ook een sociale huurwoning van een andere corporatie zijn.

Uw (gezamenlijk) inkomen moet passen bij de huurprijs
Bij het toetsen van het inkomen moet QuaWonen zich houden aan de wettelijke regels van passend toewijzen. Woningzoekenden die recht hebben op huurtoeslag mogen alleen in goedkopere woningen wonen. Of u in aanmerking komt voor huurtoeslag is afhankelijk van uw inkomen, vermogen, leeftijd en huishoudensgrootte.

Kijk in de tabel hierboven in de linker kolom wat voor u van toepassing is: woont u alleen, met zijn tweeën of met drie of meer personen? Bent u ouder dan de AOW-leeftijd of niet? Op de regel die voor u geldt, ziet u in de volgende kolommen de inkomenscategorieën.

Ook kansen voor middeninkomens
Huishoudens met een middeninkomen van € 39.055 tot € 60.000 kunnen reageren op de woningen met een kale huurprijs van € 666,90 en € 701,00.

Volop met de toewijzing bezig

Woningen toewijzen doen we deze keer schriftelijk
De overheidsmaatregelen om verspreiding van COVID-19 te voorkomen zijn helaas weer aangescherpt. Daarom gebeurt de toewijzing van de woningen anders dan normaal. Als u kandidaat bent, krijgt u van ons een formulier waarop u uw voorkeur kan aangeven. Wij houden bij de definitieve toewijzing rekening met deze voorkeur. Zodra de toewijzing definitief is, bevestiging wij dit per brief. We hopen de toewijzingen in december 2020 af te ronden.

Annulering vóór oplevering
Het kan gebeuren dat u in de periode tot aan de definitieve huurovereenkomst alsnog besluit de woning niet te huren. In dat geval brengt QuaWonen u € 75 advertentiekosten en een maandhuur administratiekosten in rekening. Per situatie kijken we welke kosten er verbonden zijn aan het afbestellen van keuzes/wijzigingen. Als de gekozen opties/uitbreidingen niet meer afbesteld kunnen worden, dan brengen we het volledige bedrag in rekening.