close

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Woonbond en corporaties sluiten nieuw Sociaal huurakkoord

Er zijn nog steeds veel huurders die moeite hebben om de huur te betalen. Daarom hebben woningcorporaties en de Woonbond afspraken gemaakt over de jaarlijkse huurverhoging en over de bijdrage die een corporatie aan huurders mag vragen voor energiemaatregelen. QuaWonen voldoet al goed aan deze afspraken. De jaarlijkse huurverhoging blijft al enkele jaren beperkt tot inflatie, woningen met een slecht energielabel krijgen geen huurverhoging. Ook vragen we slechts een zeer beperkte bijdrage voor de energieaanpak; bewoners besparen vele malen meer op hun energierekening.

Het Sociaal Huurakkoord kent een aantal afspraken. Niet alle afspraken gaan meteen in, voor sommige maatregelen is wetgeving nodig. De verwachting is dat nieuwe wetgeving per 2020 ingaat.

  • De huurprijzen van sociale huurwoningen mogen bij de jaarlijkse huurverhoging gemiddeld maximaal met inflatie stijgen. Corporaties kunnen bij sommige huizen de huur iets meer of minder verhogen.
  • De komende jaren moeten er miljoenen huurwoningen energiezuiniger worden gemaakt. Bij energiemaatregelen moet de besparing op de energierekening altijd hoger zijn dan de stijging van de huur of de servicekosten. Zo dalen de woonlasten van huurders.
  • Corporaties, huurdersorganisatie en gemeente kunnen afspreken dat er ruimte nodig is om de huur te verhogen. Dat kan met maximaal 1 procent extra. Bijvoorbeeld als er geld nodig is om in de regio nieuwe huizen te bouwen.
  • Als er een nieuwe huurder in een huis komt, kunnen corporaties de huur opnieuw vaststellen.
  • De huur wordt niet verhoogd (‘bevroren’) bij huurders die een huur hebben die relatief te hoog is in relatie tot hun inkomen. Hoe dat er precies uitziet, wordt nog uitgewerkt in wetgeving.
  • Huurders van wie het inkomen fors daalt, krijgen (tijdelijk) een huurverlaging. Ook dit moet nog worden vertaald naar wetgeving.