close

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Woningcorporaties en Urgenda bieden kabinet hulp aan bij extra CO2-reductie

Duurzaam en betaalbaar wonen, dat is wat woningcorporaties en Urgenda vandaag tijdens een persconferentie in Den Haag bepleitten. Zij willen 100.000 huurwoningen verduurzamen en huurders direct helpen aan een lagere energierekening. Dat kan met het geld van de huurdersbelasting.

Ook QuaWonen was aanwezig om steun te betuigen en haar deelname te bevestigen aan het actieplan. Directeur-bestuurder Rob van den Broeke: “Nu lenen we geld om de verhuurdersheffing te betalen. Dat bedrag kunnen we veel beter investeren in het energiezuiniger maken van woningen. Daarmee zorgen we goed voor de aarde en voor de portemonnee van onze huurders. Zonder deze duurzame aanpassingen lopen de energielasten verder op. Samen met de gemeente en onze huurdersorganisaties zijn we volop in gesprek over verduurzaming. Betaalbaarheid van het wonen staat voorop. Bij QuaWonen gaan huurders er altijd op vooruit met een energieaanpak: hun woning wordt veel aangenamer en de woonlasten dalen flink.”

Sneller, meer investeren
Het kabinet heft sinds 2013 een belasting - bekend als de verhuurderheffing - aan de woningcorporaties. Dit jaar € 1,7 miljard. Dat is geld van huurders, een huurdersbelasting. Woningcorporaties willen dat bedrag investeren en zo veel sneller, veel meer sociale huurwoningen verduurzamen. En de energiekosten voor hun huurders direct verlagen. Zo helpen woningcorporaties, samen met hun huurders en Urgenda, het kabinet om de noodzakelijke 25% CO2-reductie in 2020 te halen.

QuaWonen betaalt dit jaar ruim € 8 miljoen verhuurderheffing aan het Rijk. Dat bedrag stijgt tot € 9,5 miljoen in 2023 en daarna loopt het nog verder op. Een woning energiezuiniger maken kost gemiddeld € 60.000 per woning. Dat betekent dat QuaWonen zonder verhuurdersheffing 135 tot 160 woningen extra kan aanpakken. Ook het afschaffen van de vennootschapsbelasting zou helpen. Die belasting loopt voor QuaWonen op
tot bijna € 4 miljoen, weer 60 woningen die de corporatie energiezuinig zou kunnen maken.

Bondgenoot bij klimaatakkoord
Met hun actieplan tonen de woningcorporaties en Urgenda zich een bondgenoot van het kabinet, dat uitzonderlijk grote stappen moet zetten om de afspraken in het klimaatakkoord te realiseren: extra CO2-besparing én draagvlak daarvoor bij de Nederlandse burgers.

Dankzij duurzame ingrepen, bijvoorbeeld door woningen gasloos te maken en van zonnepanelen te voorzien, besparen de corporaties samen veel extra CO2. Hun huurders zien de energierekening vanaf de eerste maand dalen en gaan er direct op vooruit. Dat motiveert om mee te doen! Zo bleek ook uit de presentatie van de bestuurder Harry Platte en een huurder Age de Boer van woningcorporatie Parteon uit Zaanstad, tijdens de persconferentie vrijdagmiddag.

Dit is de manier om draagvlak te creëren voor de energietransitie, zoals het kabinet zo graag wenst, juist bij bewoners met een smallere beurs.

Belastingen voor sociale verhuurders
De overheid voerde zeven jaar geleden de verhuurderheffing in. Die werd met tegenzin gedoogd door de corporaties, omdat er sprake was van een zware recessie. De afspraak was wel dat dit tijdelijk zou zijn, maar dat is het kabinet vergeten. Sterker nog: de belasting wordt steeds hoger en er komen nieuwe bij, zoals de belastingmaatregel ATAD en vennootschapsbelasting. Daarmee zijn de twee maanden huur die de huurder in de sociale huisvesting afdraagt inmiddels meer dan vier maanden huur per huurder geworden.

IJzersterk systeem
Dertig procent van alle Nederlanders  woont in een sociale huurwoning van een woningcorporatie. Dat zijn mensen met een bescheiden inkomen, tot zo’n € 38.000 per jaar. Woningcorporaties zorgen ervoor dat deze huurders goed kunnen wonen: ze houden de huurprijzen laag en bij sociale of financiële problemen zoeken ze samen met hen naar oplossingen. Veel zorgorganisaties huren bij woningcorporaties woningen voor hun cliënten. Al met al creëert dat een sterk sociaal netwerk en maatschappelijk vangnet. Dit
systeem wordt wereldwijd geroemd, en kost de overheid niets.