close

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vitale kernen en leefbare buurten: de wijkplannen voor het komende jaar zijn bekend

Een veilige, goed onderhouden en prettige woonomgeving: het zijn belangrijke aspecten voor onze huurders. Om de leefbaarheid nu en in de toekomst te verbeteren, hebben complex- en buurtbeheerders van QuaWonen in samenwerking met onze bewoners plannen gemaakt voor de wijk. Bekijk de plannen voor de wijken hier.    

Prettig wonen 
Onze buurtbeheerders zijn zoveel mogelijk in de wijk aanwezig om te zien en te horen wat er speelt. In wijkplannen beschrijven we hoe we samen bijdragen aan een prettige buurt of een prettig complex om in te wonen. Bijvoorbeeld door een straat op te knappen, onderhoud te doen aan portieken of door activiteiten te organiseren.  

Veilig gevoel 
Door de omgeving te verbeteren rondom de appartementencomplexen, vergroten we het veilige en plezierige gevoel onder bewoners. De uitstraling in de wijk verbetert en dit draagt bij aan het woongenot. Tegelijkertijd ondernemen we acties om criminaliteit tegen te gaan of om de verbinding onder bewoners te vergroten.  

Bekijk de plannen 
Bent u benieuwd naar de wijkplannen per wijk of complex? Bekijk het hier. Per buurt of complex leest u met welke projecten we het komende jaar aan de slag gaan.