close

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Spelregels voor verdeling huurwoningen vastgesteld

De gemeenteraad stelde op 15 december de nieuwe Huisvestingsverordening Krimpenerwaard 2021 vast. Hierin staan de spelregels voor het aanbieden en verdelen van sociale huurwoningen. Woningzoekenden vinden meer informatie en een overzicht van beschikbare woningen op www.wonenindekrimpenerwaard.nl      

De belangrijkste veranderingen
Woningcorporaties in de Krimpenerwaard werken volgens de Woningwet en de Huisvestingsverordening Krimpenerwaard. Nu de gemeenteraad de nieuwe verordening heeft goedgekeurd, gelden nieuwe spelregels per 1 januari 2021.

De belangrijkste veranderingen op een rij:

•     In de nieuwe verordening maken inwoners meer kans op een woning in hun eigen woonplaats. Woningcorporaties mogen maximaal een kwart van alle beschikbare woningen in een woonplaats met voorrang toewijzen aan mensen uit deze woonplaats. Deze woningen worden altijd aangeboden via wonenindekrimpenerwaard.nl.

Let op: dit geldt alleen voor inwoners die in de afgelopen 6 jaar onafgebroken óf in de afgelopen 10 jaar ten minste 6 jaar onafgebroken in deze woonplaats hebben gewoond! 

•     Nu is het nog zo dat mensen met de langste inschrijfduur de meeste kans maken op een woning. Per 1 januari 2021 komen er ook woningen via loting beschikbaar (maximaal 10 procent van de aangeboden woningen). Elke woningzoekende heeft dan net zoveel kans op de woning, de inschrijfduur speelt bij loting geen rol.

•     Voortaan is, als voldaan wordt aan de voorwaarden, urgentie mogelijk als je als mantelzorger binnen de gemeente Krimpenerwaard wilt verhuizen om dichterbij de persoon te wonen aan wie je mantelzorg verleent of van wie je mantelzorg ontvangt. 

•     Tot slot geldt er per 2021 urgentie bij gedwongen verkoop van een woning. Dit geldt voor huishoudens met thuiswonende kinderen tot 23 jaar die dakloos zouden worden door de gedwongen verkoop van de woning.