close

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

QuaWonen maakt bezwaar tegen de verhuurdersheffing

Corporaties hebben volgens de Woningwet als doel om uitsluitend te investeren in de volkshuisvesting. Maar nu moeten ze geld lenen om de verhuurdersheffing te betalen. Samen met 180 andere corporaties maakt QuaWonen bezwaar tegen deze heffing. Dit jaar heeft QuaWonen bijna € 8 miljoen overgemaakt aan de Belastingdienst, bijna twee maanden huuropbrengst. Voor dat geld zou QuaWonen elk jaar 40 extra nieuwe woningen kunnen bouwen, of 135 tot 160 woningen extra energiezuinig kunnen maken.   

Corporaties zitten klem
Het kabinet heft sinds 2013 een belasting – de verhuurderheffing - bij de woningcorporaties. Dit jaar in totaal € 1,7 miljard. De verhuurdersheffing, die is gebaseerd op de WOZ-waarde van het bezit, dwingt corporaties de huren te verhogen of bezit te verkopen. Gedachte van het kabinet was dat prijzen de schaarste beter gaan weerspiegelen en de corporatiesector krimpt.

Maar vervolgens heeft het kabinet huurverhogingen aan banden gelegd en het toewijzingsbeleid aangescherpt. Met als gevolg: corporaties zitten klem. Als een corporatie de huren maar mondjesmaat mag verhogen, en van de lokale overheid geen bezit mag verkopen, teert de corporatie domweg in op de financiële reserves. En dan is er ook geen financiële ruimte meer voor investeringen in nieuwbouw of verduurzaming.

Wat QuaWonen betaalt aan heffingen
QuaWonen betaalt dit jaar bijna € 8 miljoen verhuurderheffing aan de overheid. Dat bedrag stijgt tot € 9,5 miljoen in 2023 en daarna loopt het nog verder op. En dat in een tijd waarin de bouwkosten heel hoog zijn. Zonder verhuurdersheffing zou QuaWonen elk jaar 40 nieuwe woningen extra kunnen bouwen, of 135 tot 160 woningen extra kunnen verduurzamen. Ook het afschaffen van de vennootschapsbelasting zou helpen. Die belasting loopt voor QuaWonen op tot bijna € 4 miljoen, weer 60 woningen die de corporatie energiezuinig zou kunnen maken. 

Woningcorporaties zorgen voor betaalbaar wonen
Dertig procent van alle Nederlanders woont in een sociale huurwoning van een woningcorporatie. Dat zijn mensen met een bescheiden inkomen, tot zo’n € 38.000 per jaar. Woningcorporaties zorgen ervoor dat deze huurders goed kunnen wonen: ze houden de huurprijzen laag en bij sociale of financiële problemen zoeken ze samen met hen naar oplossingen. Veel zorgorganisaties huren bij woningcorporaties woningen voor hun cliënten. Al met al creëert dat een sterk sociaal netwerk en maatschappelijk vangnet.