close

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

QuaWonen helpt 37 huurders met huurbevriezing of huurverlaging

Eerder dit jaar hebben woningcorporaties en de Woonbond afspraken gemaakt in een sociaal huurakkoord. Nieuw is dat huurders van QuaWonen in aanmerking kunnen komen voor huurbevriezing of –verlaging. 43 huurders dienden een verzoek in bij QuaWonen. Van 37 huurders is de huur daadwerkelijk bevroren of verlaagd.

Op dit moment kan een tijdelijke huurbevriezing of –verlaging volgens de wet nog niet. Maar corporaties en huurdersorganisaties mogen wel alvast eigen maatregelen nemen. Dat doet QuaWonen graag. De corporatie vindt het belangrijk dat haar woningen betaalbaar zijn en hanteert al langer een beleid waarbij in schrijnende gevallen een oplossing wordt gezocht samen met de huurder.

Sinds mei kreeg QuaWonen in totaal 43 verzoeken om huurbevriezing- of verlaging. Voor 37 huurders was de huur te hoog ten opzichte van hun inkomen. Zij krijgen daarom dit jaar geen huurverhoging.

Voor 2 van deze huurders kwam bovendien de rekenhuur (kale huur + servicekosten) boven de  € 720 uit. De rekenhuur van deze woningen is verlaagd tot onder deze huurgrens. Hierdoor komen deze huurders nu in aanmerking voor huurtoeslag.

Voor wie geldt huurbevriezing of –verlaging
Huurder die denken in aanmerking te komen voor een huurbevriezing of –verlagen moeten dit zelf aanvragen bij QuaWonen. De regeling geldt voor de volgende groepen:

  • Afhankelijk van het aantal personen in het huishouden hebben huurders met recht op huurtoeslag in een woning met een huurprijs boven de € 607 of € 651 recht op huurbevriezing.

  • Huurders met recht op huurtoeslag in een woning met een huurprijs boven de € 720. Mogelijk huurverlaging tot onder de € 720.

  • Huurders met een inkomen tot € 38.035 in een woning met een huurprijs boven de € 720. Mogelijk huurbevriezing.

Deze bevriezing of verlaging geldt voor 1 jaar. Als de situatie voortduurt, moet de huurder het volgende jaar opnieuw een aanvraag doen.