close

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Opvang vluchtelingen uit Oekraïne

Hoe werkt de opvang van vluchtelingen?

Nederland is opgedeeld in 25 veiligheidsregio’s. Deze veiligheidsregio’s hebben een coördinerende rol in de opvang van vluchtelingen. Gezien de grote vluchtelingenstroom uit Oekraïne, heeft het kabinet élke veiligheidsregio de opdracht gegeven op korte termijn onderdak te bieden aan gevluchte Oekraïners.

Rol gemeenten
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het zoeken naar geschikte opvanglocaties. Gemeenten bepalen wie in aanmerking komt en zorgen voor de ondersteuning en begeleiding van vluchtelingen. De verdeling van het aantal vluchtelingen hangt af van het aantal inwoners. Grotere gemeenten moeten meer mensen woonruimte bieden dan kleinere gemeenten.

Gemeenten beslissen zelf over wat voor soort woning ze aanbieden aan vluchtelingen. Het kan een zelfstandige (huur)woning zijn of een gedeelde woning met meer mensen.

Rol corporaties
Een woningcorporatie zoals QuaWonen is een van de partijen waarop de gemeente een beroep doet om woningen ter beschikking te stellen. Andere partijen zijn bijvoorbeeld AZC’s, commerciële verhuurders en projectontwikkelaars.

Wat doet QuaWonen voor de vluchtelingen uit Oekraïne?

Wij zijn op dit moment met de gemeenten in ons werkgebied in gesprek over opvang. Wij zullen ons inspannen om mee te denken over extra mogelijkheden. Net zoals we dat voor andere vluchtelingen en statushouders doen. Hierbij willen we benadrukken dat het zorgen voor betaalbare woningen voor mensen met lage inkomens de belangrijkste taak van woningcorporaties is.

We vinden het belangrijk dat wij de vele woningzoekenden en mensen die (tijdelijk) van ons huren niet benadelen. De opvang van Oekraïense vluchtelingen moet dus niet ten koste gaan van woningzoekenden uit ons werkgebied. Concreet betekent dit dat we zoeken naar woningen of panden die normaal gesproken niet in de verhuur zouden komen of al lang leeg staan.

Kan ik als huurder van QuaWonen vluchtelingen uit Oekraïne in huis nemen? En welke regels gelden er dan?

Steeds meer mensen nemen inmiddels spontaan Oekraïense vluchtelingen in huis. Mensen laten logeren mag, daar hoeft u geen toestemming voor te vragen van de woningcorporatie. Maar als huurder bent en blijft u wel verantwoordelijk voor het ‘goed huurderschap’ van uw woning en de mensen die hierin verblijven. Dit houdt het volgende in:

  • Geen overlast veroorzaken voor uw buren en omwonenden. Houd er rekening mee dat meer drukte in uw woning invloed kan hebben op uw buren. Overleg anders vooraf even met ze.
  • Geen grote aanpassingen aan de woning doen zonder overleg met ons.
  • Niet zonder overleg onderhuren. Logeren mag maar onderverhuur kan alleen in overleg.
  • Degene die het contract heeft getekend, moet altijd de hoofdbewoner zijn van de gehuurde woning en de meerderheid van de week hier verblijven.

Ook eventuele andere gevolgen zoals huurtoeslag zijn de verantwoordelijkheid van de huurder zelf.

Volg advies experts & weet waar u aan begint!
Voor wie overweegt mensen uit de Oekraïne te helpen, verwijst Vluchtelingenwerk Nederland naar de website van Takecarebnb. Deze organisatie bemiddelt sinds 2015 tussen gastgezinnen en vluchtelingen. Hun tips vind je hier: https://takecarebnb.org/gastgezin/10-tips-voor-het-opvangen-van-een-vluchteling/

Ook Vluchtelingenwerk heeft nuttige informatie op de website staan: https://www.vluchtelingenwerk.nl/nl/steun-oekraiense-vluchtelingen/ik-wil-een-oekraiense-vluchteling-huis-nemen

Mevrouw Tineke Ceelen, directeur van Stichting Vluchtelingenwerk Nederland geeft deze mensen wel een voorzichtige waarschuwing: “Veel particulieren bieden aan om vluchtelingen in huis te nemen. Dat vind ik hartverwarmend. Maar weet waar je aan begint. Het is geen crisis die volgende week over is. Die vluchtelingen kunnen niet meteen terug dus zullen langere tijd in je huis blijven.”