close

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Onderzoek naar gestolen data afgerond

Eind maart ontdekten we dat we te maken hadden met een digitale aanval op het datacentrum van de externe partij waar QuaWonen haar systeem en gegevens opslaat. Alle betrokkenen hebben hierover een brief ontvangen.

Onderzoek naar gestolen data afgerond

QuaWonen heeft van april tot en met juni nauwkeurig onderzoek gedaan naar de gestolen data. Huurders, medewerkers, woningeigenaren en relaties waarvan gegevens gelekt zijn, hebben een brief hierover ontvangen. Daarmee is het onderzoek naar de gestolen data afgerond.

Bekijk hier de veelgestelde vragen over de cyberaanval.

We willen herhaling voorkomen
We hebben direct actie ondernomen om de systemen en gegevens veilig te stellen en de beveiliging wordt op een hoger niveau ingericht om herhaling te voorkomen. We werken continu aan het verbeteren van de beveiliging van persoonsgegevens en aan het tegengaan van de gevolgen van een datalek.

Voormalig huurders, medewerkers of woningeigenaren: neem contact opVan voormalig huurders, medewerkers of woningeigenaren hebben we niet altijd meer actuele contactgegevens*. Neem contact met ons op om na te gaan of en zo ja welke persoonsgegevens van u gelekt zijn. Vermeld daarbij wat uw relatie is (voormalig huurder, medewerker of woningeigenaar), uw naam en adres. Stuur uw mail naar info-at-quawonen.com.

* Toelichting
QuaWonen vindt het belangrijk om betrokkenen zoveel mogelijk persoonlijk te informeren. In sommige gevallen lukt dat niet altijd. Dan vraagt het rechtstreeks op de hoogte brengen van betrokkenen een ‘onevenredige inspanning’. Bijvoorbeeld als het e-mail of huisadres niet meer bij ons bekend zijn.

In de wet staat een uitzondering op het rechtstreeks informeren (artikel 34, derde lid, aanhef een onder c, AVG). Dat is niet verplicht als dit een onevenredige inspanning zou vergen. In dat geval is een openbare mededeling, zoals dit nieuwsbericht, voldoende.