close

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Maatschappelijke visitatie QuaWonen

Als woningcorporatie is QuaWonen verplicht om elke vier jaar een visitatie te houden. Net als vorige keer heeft QuaWonen gekozen voor visitatiebureau Raeflex. De corporatie ziet de visitatie als een mooi instrument om te reflecteren op haar prestaties én om te spiegelen en leren van de inbreng van belanghebbenden. Ook zal QuaWonen de uitkomsten benutten voor een nieuwe Ondernemingsplan in 2022.

Hoe gaat het in zijn werk?
Tijdens een visitatie beoordeelt een onafhankelijke commissie ons op een aantal maatschappelijke terreinen: presteren naar opgaven en ambities, presteren volgens belanghebbenden, presteren naar vermogen en governance. In de nieuwe visitatiemethodiek staat het presteren naar opgaven volgens de lokale  prestatieafspraken centraal. De focus ligt op het presteren in de samenwerking met de belanghebbenden en het lokale woonnetwerk.

De visitatiecommissie geeft straks een score aan de hand van documenten die QuaWonen aanlevert, en van gesprekken met RvC, MT en medewerkers, huurdersorganisaties, gemeenten, zorg- en welzijnspartijen.  

Wie zitten er in de visitatiecommissie?
De visitatiecommissie bestaat uit drie personen:

Voorzitter: drs. G.T.J. Terlingen (Guus)
Algemeen commissielid: drs. C.H.B. Heemskerk (Conny)
Secretaris: drs. D.M. de Jong-Tennekes (Martijn)

Meer informatie over de achtergrond van de deze personen is te vinden op de website van Raeflex.  

Planning
Het definitieve visitatierapport verschijnt naar verwachting in augustus/september. 

Video maatschappelijke visitatie
Om de visitatiecommissie een coronaproof beeld te geven van haar werk, maakte QuaWonen een virtuele tour door Prinsessenpark met uitstapjes naar verschillende thema’s.