close

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Huurverhoging 2021 en huurverlaging

Huurders van een sociale huurwoning krijgen dit jaar geen huurverhoging. De huur blijft voor deze huurders dus hetzelfde als afgelopen jaar. Voor sommige huurders wordt de huur verlaagd; hun huurprijs is te hoog in verhouding tot het inkomen. De huren van de vrije sector huurwoningen gaan per 1 juli met 1,4% omhoog.

Eenmalige huurverlaging
Dit jaar geldt de Wet Eenmalige Huurverlaging. Deze wet regelt dat huurders van een sociale huurwoning recht hebben op een eenmalige huurverlaging als zij in verhouding duur wonen.

De eenmalige huurverlaging is er voor huurders van wie het inkomen onder de huurtoeslaggrens ligt en de kale huur hoger is dan € 633,25 of € 678,66 (afhankelijk van het aantal personen dat in de woning woont).

Huurders met een laag inkomen in 2019 en een hoge huur, hebben inmiddels een brief gehad. In mei stuurt QuaWonen opnieuw een brief naar alle huurders met een huur boven de € 633,26. Als het inkomen is gewijzigd of het huishouden, kunnen deze huurders alsnog in aanmerking komen voor de huurverlaging. In de brief staat hoe ze dit kunnen aanvragen.

Lees hier de veelgestelde vragen over de eenmalige huurverlaging.