close

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Gemeente, corporaties en GGD tekenen convenant

De aanpak van QuaWonen bij huurachterstand is erop gericht om huisuitzettingen te voorkomen. Dat werpt zijn vruchten af; de corporatie wist het aantal huisuitzettingen vorig jaar flink terug te brengen. Een volgende stap is een nog verdergaande samenwerking met de gemeente Krimpenerwaard en de GGD Hollands Midden. Die samenwerking is nu bekrachtigd met een convenant.

Het convenant Voorkoming huisuitzettingen moet er voor zorgen dat probleemsituaties nog eerder worden gesignaleerd, en ook breed worden opgepakt. Bij schulden is er namelijk vaak meer aan de hand. De gemeente heeft de regierol.  

Het convenant is opgesteld in nauw overleg met de gemeente Krimpenerwaard, het Meldpunt Zorg en Overlast van de GGD Hollands Midden, de corporaties binnen de Federatie en de twee landelijke woningcorporaties in de gemeente.

De consulent sociaal beheer bij QuaWonen: “Gemeente, corporaties en de GGD werken heel goed samen om huisuitzettingen te voorkomen. Dat is hard nodig in een tijd waarin steeds meer mensen in financiële problemen komen, onder andere doordat de samenleving ingewikkelder wordt en deze mensen regelingen en brieven minder goed begrijpen.”
 

Mevrouw De Bruin namens het Huurdersplatform Krimpenerwaard: “Wij zijn blij dat QuaWonen goed met de gemeentelijke sociale dienst samenwerkt om te voorkomen dat mensen op straat komen te staan omdat ze hun huurachterstand niet meer kunnen inlopen.”