close

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

De sociale huurder verdient een duurzaam en betaalbaar huis

Het Planbureau voor de Leefomgeving presenteerde recent de effecten van het klimaatakkoord. Daaruit blijkt dat de lage inkomens in Nederland er het meest op achteruit gaan (-1,6%). Dat moet eerlijker, vindt dit kabinet. Direct voerde het een verschuiving door van burgers naar bedrijven. Ook werd verlaging van de energiebelasting voor ‘gewone gezinnen’ aangekondigd.

Nu moeten we nog zorgen dat de mensen met de laagste inkomens niet het meeste betalen. Ruim 170 woningcorporaties en Urgenda presenteerden medio februari een betaalbaar plan voor extra CO2-reductie. De corporaties in de Krimpenerwaard, verenigd in de Federatie doen, mee aan dit actieplan.

Het kabinet heeft nog niet serieus op het actieplan gereageerd. Dit terwijl corporaties een interessant aanbod doen en daadwerkelijk stappen zetten op het terrein van de CO2-reductie. Een gemiste kans. Daarom is er afgelopen week opnieuw een brief verstuurd aan de fractievoorzitters en woordvoerders Wonen van landelijke politieke partijen.

Lagere energiekosten voor sociale huurders
Het overgrote deel van de mensen met een laag inkomen woont in een sociale huurwoning van een woningcorporatie. Het gaat om zo’n 2 miljoen huishoudens; dat komt neer op 30% van de Nederlandse bevolking. De klimaatdoelen moeten voor hen betaalbaar zijn, bepleiten de woningcorporaties en Urgenda.

Het kabinet heft sinds 2013 een belasting - bekend als de verhuurderheffing - aan de woningcorporaties. Dit jaar € 1,7 miljard. Dat is veel geld, dat woningcorporaties veel beter kunnen investeren in het verduurzamen van sociale huurwoningen. Een energiezuinige woning betekent immers lagere energiekosten voor de huurders.  

Cijfers en aantallen
QuaWonen en de andere corporaties binnen de Federatie betalen dit jaar ruim € 10 miljoen verhuurderheffing aan het Rijk. Dat bedrag stijgt tot € 12 miljoen in 2023 en daarna loopt het nog verder op. Een woning energiezuiniger maken kost gemiddeld € 60.000 per woning. Dat betekent dat de corporaties zonder verhuurdersheffing jaarlijks 170 tot 200 woningen extra kunnen aanpakken.

Ook het afschaffen van de vennootschapsbelasting zou helpen. Die belasting loopt voor de corporaties gezamenlijk op tot bijna € 5 miljoen. Weer 85 woningen die de corporaties energiezuinig zouden kunnen maken. 

Oproep tot daadkracht
De 170 woningcorporaties en Urgenda roepen het kabinet en de politieke partijen in een brief op om hun invloed aan te wenden en te zorgen voor een stop op de verhuurdersheffing. Daardoor kunnen corporaties de Nederlandse woningvoorraad sneller verduurzamen en bijdragen aan de beoogde CO2-reductie. Bovendien wint de regering daarmee in één klap draagvlak bij 30% van de Nederlandse bevolking.

In lijn hiermee roept QuaWonen de gemeente op om snelheid te geven aan het traject om te komen tot een wijkaanpak voor de energietransitie. De schaarse euro’s willen de corporaties nuttig en duurzaam besteden. Daarbij hoort óók dat we het samen hebben over actieve participatie van bewoners. Energietransitie kan immers nooit zonder draagvlak tot stand komen.