close

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Daniel Koerhuis op werkbezoek bij QuaWonen

Deze week bracht Daniel Koerhuis, Tweede Kamerlid en woordvoerder Wonen voor de VVD, een bezoek aan QuaWonen. Directeur-bestuurder Rob van den Broeke van QuaWonen: “We vinden het belangrijk om de landelijke politiek inzicht te geven in de praktijk van een middelgrote corporatie. Los van ideologie en politieke kleur praten we over thema’s die er toe doen op de woningmarkt.”

Daniel Koerhuis bleek zeer geÔnteresseerd in de energietransitie. Doel is een CO2-neutrale woningvoorraad in 2030. Dat is voor corporaties een enorme opgave waar grote investeringen mee zijn gemoeid. Die investeringen zijn veel hoger dan Koerhuis verwachtte. “Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving kun je voor € 10.000 euro een woning isoleren. Terwijl een energieaanpak in deze tijd eerder € 60.000 of (veel) meer kost”,
vertelt Van den Broeke.††

Koerhuis vindt dat corporaties meer moeten bouwen voor huishoudens met een middeninkomen. Maar dan wel als commerciŽle activiteit binnen de niet-DAEB tak van de organisatie. Van den Broeke: “Het is maar net hoe je tegen de corporatiesector aankijkt. Ik zie ons als een brede volkshuisvestelijke voorziening voor mensen die moeilijk slagen op de woningmarkt, en niet alleen als een vangnet voor sociaal zwakkeren.”

Een ander belangrijk thema is het voorstel van minister Ollongren om de sociale inkomensgrens voor alleenstaanden te verlagen. Van den Broeke vindt het een zeer slecht plan: “De doorstroming op de woningmarkt loopt op deze manier nog verder vast. Erger is nog dat alleenstaande starters op de woningmarkt nergens heen kunnen. Ze mogen niet meer sociaal huren en markthuur is er niet of is niet betaalbaar.”

Van den Broeke bedankt Koerhuis voor zijn belangstelling. “Het was zeer nuttig om met elkaar van gedachten te wisselen en wederzijds inzicht te krijgen. Landelijke politici die willen weten hoe maatregelen daadwerkelijk uitpakken in de praktijk, nodigen we graag uit!”