close

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Disclaimer website en e-mail

Disclaimer website

De website van QuaWonen is zorgvuldig samengesteld. Toch is het mogelijk dat de aangeboden informatie gedateerd of niet meer juist is. Aan de inhoud van deze site kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Hoewel QuaWonen alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is QuaWonen niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die gebruikers van de website via het internet versturen.

Op de website van QuaWonen staan links naar websites en/of informatiebronnen van derden. QuaWonen kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze websites en/of informatiebronnen.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële-, privédoeleinden. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan om de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de toestemming van QuaWonen.

 

Disclaimer e-mail

De informatie in e-mailberichten van (medewerkers van) QuaWonen is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) van die mail. Het bericht kan informatie bevatten die vertrouwelijk is, of om andere redenen rechtens beschermd. Als u per ongeluk een e-mail ontvangt die niet voor u is bedoeld, brengt u ons dan op de hoogte en verwijder het originele bericht van uw computer.

Behalve voor het afroepen op bestaande raamcontracten of andere schriftelijk vastgelegde afspraken, met per afroep een maximale geldwaarde van € 2.500,- (excl. BTW), gebruikt QuaWonen e-mail niet voor het aangaan van verplichtingen. Via e-mail tot stand gekomen afspraken (behalve de hiervoor genoemde raamcontracten of afspraken) zijn pas rechtsgeldig na schriftelijke bevestiging.