close

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bestuur en toezicht

Interim-bestuurder van QuaWonen is Wilfried Stribos. De raad van commissarissen telt vijf leden. Zij houden toezicht op de volkshuisvestelijke en maatschappelijke prestaties en op de financiële gezondheid van de corporatie. De raad is bovendien werkgever van het bestuur en adviseur/klankbord voor het bestuur, gevraagd en/of ongevraagd. Ook is de raad van commissarissen opdrachtgever voor accountant Deloitte.

De raad handelt op basis van de bevoegdheden die in de statuten en reglementen zijn vastgelegd.

Aanspreekbaarheid
De commissarissen zijn aanspreekbaar op het door hen gehouden toezicht. Mocht daartoe aanleiding zijn dan kunt u hen bereiken op: communicatie-at-quawonen.com.

 

Aandacht voor integer handelen

In de integriteitscode van QuaWonen staat wat wij verstaan onder integriteit en waar bij ons de grenzen liggen.

QuaWonen en gemeenten in gesprek met jongeren

QuaWonen betrekt bewoners actief bij nieuw beleid. In 2019 spraken we jongeren over hun woonwensen, de betaalbaarheid en de beschikbaarheid van woningen, en over hun woonomgeving. In de gesprekken kwamen ideeën naar voren om de kansen voor jongeren te vergroten.