close

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bestuur en toezicht

Directeur-bestuurder van QuaWonen is Rob van den Broeke. De raad van commissarissen telt vijf leden. Zij houden toezicht op de volkshuisvestelijke en maatschappelijke prestaties en op de financiële gezondheid van de corporatie. De raad is bovendien werkgever van het bestuur en adviseur/klankbord voor het bestuur, gevraagd en/of ongevraagd. Ook is de raad van commissarissen opdrachtgever voor accountant Deloitte.

De raad handelt op basis van de bevoegdheden die in de statuten en reglementen zijn vastgelegd.

Aanspreekbaarheid
De commissarissen en de bestuurder staan open voor vragen en reacties. Iedereen kan zich tot hen wenden. De commissarissen zijn te bereiken via de bestuurssecretaris van QuaWonen. Mail gerust naar communicatie-at-quawonen.com.

 

Aandacht voor integer handelen

In de integriteitscode van QuaWonen staat wat wij verstaan onder integriteit en waar bij ons de grenzen liggen.

Governance, leiderschap en integriteit

Governance Woningcorporaties