close

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Woongebouw

Veelgestelde vragen over mijn woongebouw

Een aantal woongebouwen heeft een complexbeheerder. Onze complexbeheerders houden zich met veel meer bezig dan alleen maar met technische zaken. Zij zien erop toe dat uw woonomgeving schoon, heel en veilig is. Zodat u zo veel mogelijk woonplezier heeft. Bij deze persoon kunt u terecht met al uw vragen over uw woongebouw.

De complexbeheerder (of een vervanger) is overdag telefonisch bereikbaar tussen 8:30 en 16.30 uur.

Overzicht van de werkzaamheden:

 • Controleert de schoonmaakwerkzaamheden
 • Draagt zorg voor technisch beheer in uw woongebouw
 • Repareert zaken in algemene ruimten of geeft opdracht hiervoor
 • Heeft zorg voor de woonomgeving op punten van  schoon, heel en veilig en s preekt bewoners aan op leefregels
 • Verleend, waar mogelijk, hand en spandiensten bij kleine reparaties in uw woning
 • Geeft klachten door aan medewerkers van QuaWonen en andere instanties indien nodig
 • Een complexbeheerder loopt regelmatig door het complex om te controleren op rommel op de galerij(hulpdiensten moeten de woning kunnen bereiken) en algemene ruimten, oude fietsen, vervuiling en groen en controleert de verlichting.
 • Heeft oog voor kwetsbare bewoners in uw complex en neemt zo nodig contact op met instanties
 • Is makkelijk aanspreekbaar voor allerlei zaken die betrekking hebben op het wonen in uw complex

Onze complexbeheerders hebben kantoren op de volgende locaties in Krimpen aan den IJssel:

 • Vijverflats: Lage Vijver 3, naast ontmoetingsruimte De Vijverhoek
 • Gouden Regen: in het pand van de Gouden Regen
 • Tricolore: in de berging van het gebouw
 • Sperwer: De Landerijen 3, in de ontmoetingsruimte
 • Middenwetering: in de Parkzichtflat
 • Parkrand: Tijm 1

Buurtkamers/ontmoetingsruimtes van QuaWonen

QuaWonen heeft 12 buurtkamers (voorheen ontmoetingsruimte). De buurtkamers zijn beschikbaar voor initiatieven in de wijk én voor activiteiten die mensen helpen elkaar te ontmoeten, lang actief en zelfredzaam te blijven.

U kunt als maatschappelijke instelling, club, vereniging of bewoner een buurtkamer reserveren.

Lees verder over de mogelijkheden en tarieven in het PDF-document.

BIJLAGE:
Gebruikersbeleid buurtkamer

 

Buurtkamers in de gemeente Krimpenerwaard

Wilt u een van de buurtkamers in de gemeente Krimpenerwaard reserveren?

Neem dan contact op met QuaWonen en vraag naar de mogelijkheden.

Contactgegevens QuaWonen:

T: 088 799 66 33

E: info-at-quawonen.com

 

Buurtkamers in Krimpen aan den IJssel

In Krimpen aan den IJssel verzorgt ContourdeTwern het programmabeheer van de buurtkamers.

Gebruik maken van een buurtkamer?

Neem dan contact op met Patrizia Antuzzi van ContourdeTwern.

ContourdeTwern:

T: 06 82 11 96 12

E: verhuurkrimpen-at-contourdetwern.nl

Als het 06-nummer níet bereikbaar is, belt u bij dringende zaken tijdens kantooruren naar het adviespunt van ContourdeTwern: 013 549 86 46.

Buiten kantooruren belt u in geval van nood of ongeregeldheden met het noodnummer van QuaWonen: 088 799 66 36.

 

Uw scootmobiel stallen
U kunt uw scootmobiel neerzetten in de scootmobielstalling

Sommige gebouwen hebben zo’n stalling. Hier kunt u uw scootmobiel neerzetten en opladen. Heeft uw gebouw een stalling? Dan mag u uw scootmobiel alleen daar neerzetten. U betaalt € 2,50 per maand voor uw stallingsplaats

Wij tekenen hiervoor samen een scootmobielcontract. De kosten zijn voor elektriciteit en schoonmaak. Bewoners van de Pasteurweg 1-91 betalen € 3,50 per maand. Deze bewoners krijgen een eigen sleutel van hun stalling.

 


 

In sommige gebouwen spreekt u met elkaar af hoe u wilt samenleven
In sommige gebouwen hebben de bewoners afgesproken hoe u met elkaar wilt samenleven. Deze woonafspraken horen bij uw huurcontract. Woonafspraken gaan bijvoorbeeld over:

 • Geluid
 • Spullen op de galerijen
 • Het gebruik van de algemene ruimte
 • Afval

In sommige gebouwen geldt een huishoudelijk reglement
Wij hebben dit huishoudelijk reglement gemaakt. Het huishoudelijk reglement hoort bij uw huurcontract.

Onze buurtbeheerders weten wat er speelt in de wijken en buurten
Zo zien zij problemen snel, als die er zijn. Wij zoeken naar een goede oplossing voor huurders die extra zorg of aandacht nodig hebben. Daarbij werken we samen met andere organisaties. Bijvoorbeeld de gemeente of zorginstellingen.

Onze buurtbeheerders kijken ook of uw woonomgeving schoon, heel en veilig is
Als het nodig is doen we extra onderhoud. Of vragen we mensen hun woonomgeving netjes te houden. Want voor een schone woonomgeving zorgen we samen.


 

Bij een aantal van onze woongebouwen ligt openbaar groen dat eigendom is van QuaWonen. Hiervoor is meestal een onderhoudscontract afgesloten met een hovenier.

Afspraken over de paden achter uw woning
Soms zijn de paden achter de woning ook van QuaWonen in plaats van de Gemeente. Dan gelden de volgende afspraken:

 • U haalt zelf het onkruid weg.
 • Verzakt het pad? Neem dan contact met ons op. Wij bekijken of we daar iets aan kunnen doen. 

Wij maken de ruimtes die u met andere bewoners deelt schoon
We noemen dit de algemene ruimtes. Meestal maken we deze een keer per week schoon. U zorgt zelf dat uw eigen ramen schoon blijven. Behalve als u niet bij uw ramen kunt komen. Dan zorgen wij voor het schoonmaken.

U betaalt voor de schoonmaak van de algemene ruimtes
U betaalt via de servicekosten In oudere gebouwen maken we soms niet schoon. Dat komt omdat bewoners niet akkoord gingen met
hogere servicekosten voor het schoonmaken.