close

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Veelgestelde vragen over huurbevriezing en huurverlaging

De Woonbond en Aedes hebben een sociaal huurakkoord gesloten. Daarin staan ook afspraken over huurverlaging en huurbevriezing voor huurders met een laag inkomen en een hoge huur.

Maar hoe zit het precies met die huurverlaging en huurbevriezing? Wanneer kun je het krijgen? Hoe vraag je het aan? Alle veelgestelde vragen en antwoorden op een rijtje.
 

Hoe vraag ik huurverlaging of huurbevriezing aan?

Wij adviseren u om eerst te controleren of u in aanmerking komt voor huurverlaging of –bevriezing. Dit doet u via de online check op de website van de Woonbond.

Vul de check in.

Als het zin heeft om huurverlaging of huurbevriezing te vragen, stuurt de Woonbond u een mail met een voorbeeldbrief.

Die brief kunt u direct mailen naar QuaWonen: info-at-quawonen.com .

Per post mag natuurlijk ook: Postbus 27, 2860 AA Bergambacht.
 

Wie kan huurverlaging vragen?

Huurders die een laag inkomen hebben en een huur boven de € 720,42. Met laag inkomen bedoelen we een inkomen dat laag genoeg is voor huurtoeslag. Of u die huurtoeslag daadwerkelijk krijgt maakt niet uit.

Huurders van een vrije sector woning met een laag inkomen komen in sommige gevallen ook in aanmerking voor een huurverlaging.
 

Een huurprijs boven € 720,42 is toch altijd vrije sector?

Nee. Er zijn ook sociale huurwoningen met een hogere huur dan € 720,42. Weet u niet zeker of uw huurwoning in de vrije sector valt of niet? Controleer het met deze check 'huur ik geliberaliseerd.'
 

Wat is huurbevriezing?

Dat uw huur dit jaar hetzelfde blijft. U krijgt dus géén huurverhoging per 1 juli.


Wie kan huurbevriezing vragen?

Twee verschillende groepen:

  1. Huishoudens met een laag inkomen en een huur boven de ‘aftoppingsgrens’ (de grens voor huurtoeslag). Die is € 607,46 voor een- en tweepersoonshuishoudens, en € 651,03 voor huishoudens van drie of meer personen.  

  2. Huishoudens met een huur boven de € 720,42 en een inkomen dat te hoog is voor huurtoeslag, maar lager dan € 38.035. 
     

Hoe weet ik wat mijn jaarinkomen is?

Hebt u dezelfde baan of dezelfde uitkering als in 2018? In Mijn Belastingdienst of bij de Belastingtelefoon kunt u een inkomensverklaring opvragen. Daar staat uw jaarinkomen van 2018 op.
 

Hoe weet ik of ik met mijn inkomen in aanmerking kom voor huurtoeslag?

Om in aanmerking te komen, mag u niet te veel verdienen. Ook mag de huur niet te hoog, maar ook niet al te laag zijn. Op de website van de Belastingdienst kunt u hierover alle informatie vinden.
 

Controleert QuaWonen mijn inkomen en het aantal mensen dat op mijn adres is ingeschreven?

Ja. Als u om huurverlaging of huurbevriezing vraagt, hebben wij een inkomensverklaring uit 2018 van u nodig. Deze kunt u opvragen bij de Belastingdienst. We vragen ook om een uittreksel uit de Basisregistratie Personen, waarmee u kunt bewijzen hoeveel mensen er op uw adres zijn ingeschreven. Dit uittreksel kunt u opvragen bij uw gemeente.
 

Hoe lang geldt de huurverlaging of huurbevriezing?

De huurbevriezing geldt voor 1 jaar. Een huurverlaging is definitief. U krijgt dan volgend jaar wel weer een huurverhoging over uw nieuwe huur.

Als uw situatie volgend jaar vergelijkbaar is, moet u opnieuw een aanvraag doen bij QuaWonen.
 

Ik kom niet in aanmerking voor huurbevriezing of huurverlaging, maar ik heb moeite om mijn huur te betalen. Wat nu?

Neemt u contact op met QuaWonen. Samen kijken we of er een oplossing mogelijk is voor uw situatie.
 

Binnen welke termijn krijg ik antwoord van QuaWonen?

Wij sturen u een ontvangstbevestiging als wij uw verzoek hebben ontvangen. In de ontvangstbevestiging staat ook welke aanvullende informatie we nog van u nodig hebben.

Als we alle informatie compleet hebben, bekijken we of u in aanmerking komt. Het is mogelijk dat we hierover telefonisch contact met u opnemen. We streven er naar alle verzoeken voor half juni afgehandeld te hebben.
 

Kan ik bezwaar maken als ik het niet eens ben met het antwoord van QuaWonen?

Als u het niet eens bent met de beslissing, dan kunt u hierover een klacht indienen. We bekijken dan of uw klacht terecht is of niet. Bent u het niet eens met de afhandeling van uw klacht, dan kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland.


 

Sociaal huurakkoord

De huurdersorganisatie Woonbond en koepel van woningcorporaties Aedes hebben eind 2018 een nieuw sociaal huurakkoord afgesloten. Daarin zijn verschillende afspraken gemaakt, zo ook over de huurverhogingen in de komende drie jaar.

Bij QuaWonen blijft de jaarlijkse huurverhoging al sinds 2015 beperkt tot inflatie. Bij woningen met een slecht energielabel is de huurverhoging nog lager.