close

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Klachten en dienstverlening

 

 

Veelgestelde vragen over onze dienstverlening en klachten

 

We horen graag van u wat goed gaat en wat beter kan
Af en toe krijgt u via de mail een vragenlijst van ons. Die gaat bijvoorbeeld over reparatieverzoeken, het opzeggen van uw huur of over hoe wij u helpen. Hij kan ook gaan over onderhoud (bijvoorbeeld aan de lift) dat andere bedrijven namens ons doen. We vinden het fijn als u de vragenlijsten invult. Zo kunnen we u steeds beter helpen.

U kunt zich uitschrijven voor de vragenlijsten
Wilt u geen vragenlijsten meer van ons krijgen? Klik dan op ‘uitschrijven’ linksonder in de e-mail van onderzoeksbureau Inceptivize.
 


 

We helpen u zo goed mogelijk
Maar toch gaat er wel eens iets mis. Of had u iets anders van ons verwacht. Vertelt u ons eerst wat u dwarszit? Dan doen wij ons best om dit op te lossen. Bel ons op 088-799 66 36 of mail naar info-at-quawonen.com.

U kunt een klacht indienen
Bent u na een gesprek met ons nog steeds ontevreden? Dan kunt u een klacht bij ons indienen. Bent u niet tevreden met de verdeling van woningen? Dan kunt u bij Wonen in de Krimpenerwaard of Woonnet Rijnmond terecht.

 

 

Sinds 1 november 2019 is QuaWonen aangesloten bij de Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland (GCWZH). U kunt naar de GCWZH gaan als u en wij een meningsverschil hebben. Deze commissie is onafhankelijk en beoordeelt of wij genoeg hebben gedaan om uw klacht op te lossen. U hoeft hiervoor niets te betalen.

De werkwijze van de GCWZH is vastgelegd in een geschillenreglement. Een samenvatting van dit reglement kunt u lezen in een online folder, die is hier te downloaden.

 

U kunt alleen naar de GCWZH als u aan de voorwaarden voldoet. Dit zijn de voorwaarden:

 • De situatie is ontstaan door toedoen of nalatigheid van de corporatie;

 • Het probleem is een situatie waar de corporatie verantwoordelijk voor is;

 • U heeft geprobeerd het probleem via de woningcorporatie op te lossen en u heeft de klachtenprocedure van de corporatie geheel gevolgd;

 • Het geschil gaat niet over de woonruimteverdeling, huurverhoging, of het algemene beleid van de corporatie;

 • Het geschil is nog niet voorgelegd aan een rechter of in handen gegeven van een deurwaarder of advocaat.

 

Het proces van uw klacht bij de GCWZH
Als u een meningsverschil bij de GCWZH meldt, ziet het proces er zo uit:

 1. U legt uw geschil voor bij de GCWZH door het invullen van een klachtenformulier.

 2. Binnen een week ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de commissie. U krijgt dan ook informatie over het verdere proces.

 3. Binnen vier weken ontvangt u schriftelijk bericht of de GCWZH uw klacht in behandeling kan nemen. Als de klacht niet in behandeling wordt genomen, worden de redenen hiervoor aan u meegedeeld.

 4. Als het nodig is, organiseert de GCWZH een bijeenkomst. Daarin vertelt u uw verhaal en wij dat van ons. U mag iemand meenemen die u steunt of die namens u praat. Bijvoorbeeld een advocaat.

 5. Als de GCWZH het onderzoek naar de klacht heeft afgerond brengt zij een advies uit. Deze uitspraak wordt aan u en aan de corporatie gestuurd.

 6. Wij luisteren bijna altijd naar het advies van de geschillencommissie. We mogen alleen tegen het advies ingaan als we daar een heel goede reden voor hebben.

 7. U kunt naar de rechter gaan als u het niet eens bent met de uitspraak van de GCWZH. QuaWonen kan dat ook doen.

De bedoeling is dat geschillen snel worden beoordeeld en afgehandeld. Maar zorgvuldigheid is ook belangrijk. Daarom moet u in de praktijk rekening houden met een behandelingstijd van enkele maanden.

 

Hier kunt u de folder van de GCWZH downloaden, waarin het hele proces van geschillenbehandeling staat beschreven.

Wilt u meer informatie? Kijk dan op http://gcwzh.nl/.

Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland
Postbus 610
3300 AP Dordrecht
Tel: 085-21002 44  (maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur)
email: info-at-gcwzh.nl 

 

Voor sommige meningsverschillen kunt u bij de Huurcommissie terecht Dat geldt voor meningsverschillen over de huurprijs, servicekosten en kosten voor verwarming.

 

De huurcommissie doet uitspraken over meningsverschillen tussen huurders en verhuurders De huurcommissie is een onafhankelijke commissie. Eerst bespreekt u het probleem met ons. En u geeft ons genoeg tijd om een antwoord te geven of een oplossing te vinden. Is het probleem dan nog niet opgelost? Dan helpt de huurcommissie u verder.