close

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Klachten en dienstverlening

 

 

Veelgestelde vragen over onze dienstverlening en klachten

 

We horen graag van u wat goed gaat en wat beter kan
Af en toe krijgt u via de mail een vragenlijst van ons. Die gaat bijvoorbeeld over reparatieverzoeken, het opzeggen van uw huur of over hoe wij u helpen. Hij kan ook gaan over onderhoud (bijvoorbeeld aan de lift) dat andere bedrijven namens ons doen. We vinden het fijn als u de vragenlijsten invult. Zo kunnen we u steeds beter helpen.

U kunt zich uitschrijven voor de vragenlijsten
Wilt u geen vragenlijsten meer van ons krijgen? Klik dan op ‘uitschrijven’ linksonder in de e-mail van onderzoeksbureau Inceptivize.
 


 

We helpen u zo goed mogelijk
Maar toch gaat er wel eens iets mis. Of had u iets anders van ons verwacht. Vertelt u ons eerst wat u dwarszit? Dan doen wij ons best om dit op te lossen. Bel ons op 088-799 66 36 of mail naar info-at-quawonen.com.

U kunt een klacht indienen
Bent u na een gesprek met ons nog steeds ontevreden? Dan kunt u een klacht bij ons indienen. Bent u niet tevreden met de verdeling van woningen? Dan kunt u bij Wonen in de Krimpenerwaard of Woonnet Rijnmond terecht.

 

 

Vanaf 1 november 2019 zullen de klachten van huurders van QuaWonen in behandeling worden genomen door de Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland (GCWZH). Op dit moment worden klachten behandeld door de Regionale Geschillencommissie Krimpenerwaard. Deze heeft jarenlang naar grote tevredenheid gefunctioneerd, maar stopt per 1 november 2019.

De klachtenbehandeling wordt overgenomen door de Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland (GCWZH). Dit is een regionale geschillencommissie met 28 deelnemende corporaties in regio Zuid-Holland.

Wat betekent dit voor huurders van QuaWonen? Tot 1 november 2019 kunnen klachten nog worden ingestuurd naar de Regionale Geschillencommissie Krimpenerwaard. Deze commissie beoordeelt de klacht op ontvankelijkheid (er wordt vastgesteld of de Regionale Geschillencommissie Krimpenerwaard de klacht volgens het reglement inhoudelijk kan behandelen). Net zoals voorheen wordt een klacht niet behandeld als deze niet-ontvankelijk is verklaard. Wanneer een klacht wel ontvankelijk wordt verklaard, zal de klacht tijdelijk worden aangehouden tot 1 november 2019. Hetzelfde geldt voor klachten waarvan de ontvankelijkheid niet vóór 1 november 2019 kan worden vastgesteld. Bijvoorbeeld omdat extra onderzoek nodig is, of omdat de klacht eind oktober is ingestuurd. De aangehouden klachten worden op 1 november 2019 doorgestuurd naar de GCWZH. Hiervoor wordt toestemming gevraagd aan de huurder. Vanaf 1 november 2019 start de inhoudelijke behandeling door de GCWZH. De behandeling van klachten door de GCWZH verloopt op eenzelfde manier als de behandeling van klachten door de Regionale Geschillencommissie Krimpenerwaard. Klachten die op dit moment al in behandeling zijn genomen, worden binnen de normale termijnen afgerond.

Verder dienen huurders klachten vanaf 1 november 2019 naar de Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland te sturen. Dit kan langs de elektronische weg naar info@gcwzh.nl of per post op Postbus 610, 3300 AP te Dordrecht. Het klachtenformulier is te vinden op de website www.gcwzh.nl.

Meer informatie over de GCWZH kunt u hier vinden. De folder over klachtenbehandeling door de GCWZH is hier te downloaden.

U kunt naar de Regionale Geschillencommissie Krimpenerwaard (RGK) gaan als u en wij een meningsverschil hebben/ Deze commissie is onafhankelijk en beoordeelt of wij genoeg hebben gedaan om uw klacht op te lossen. U hoeft hiervoor niets te betalen.

U kunt alleen naar de RGK als u aan de voorwaarden voldoet Dit zijn de voorwaarden:

  •  U heeft uw klacht bij ons gemeld.
  •  Wij hebben genoeg tijd gehad om u te antwoorden of om een oplossing te vinden.
  •  U heeft uw klacht nog niet gemeld bij een bemiddelaar of rechter.
  •  U meldt het meningsverschil binnen 2 maanden nadat u uw klacht bij ons indiende.

Het proces van uw klacht bij de RGK Als u een meningsverschil bij de RGK meldt, ziet het proces er zo uit:

1. U hoort het als de RGK uw melding heeft gekregen. U krijgt dan ook informatie over het proces en over wanneer de RGK uitspraak doet.

2. Als het nodig is, organiseert de RGK een bijeenkomst. Daarin vertelt u uw verhaal en wij dat van ons. U mag iemand meenemen die u steunt of die namens u praat. Bijvoorbeeld een advocaat.

3. De RGK vergadert over het meningsverschil. Binnen 4 weken geven zij ons advies.

4. Wij luisteren bijna altijd naar de RGK. We mogen alleen tegen het advies ingaan als we daar een goede reden voor hebben.

5. U kunt naar de rechter gaan als u het niet eens bent met de uitspraak van de RGK. Wij kunnen dat ook doen.

Wilt u meer informatie? https://www.geschillencommissiekrimpenerwaard.nl/

Voor sommige meningsverschillen kunt u bij de Huurcommissie terecht Dat geldt voor meningsverschillen over de huurprijs, servicekosten en kosten voor verwarming.

De huurcommissie doet uitspraken over meningsverschillen tussen huurders en verhuurders De huurcommissie is een onafhankelijke commissie. Eerst bespreekt u het probleem met ons. En u geeft ons genoeg tijd om een antwoord te geven of een oplossing te vinden. Is het probleem dan nog niet opgelost? Dan helpt de huurcommissie u verder.