close

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Huurprijs service en stookkosten

Veelgestelde vragen over de huurprijs

U betaalt nettohuur en servicekosten
De nettohuur bepalen we door een aantal punten dat uw woning waard is en door welk energielabel uw woning heeft. Bij uw nettohuur komen meestal nog servicekosten en soms stookkosten. De opbouw van uw huurprijs kunt u zien bij mijn gegevens

Kale huurprijs
De kale huur is de huurprijs die u betaalt exclusief servicekosten en eventuele andere kosten.

Uw woning kan een andere huurprijs hebben dan de woning van uw buren
Dat komt bijvoorbeeld doordat we telkens als we een woning opnieuw verhuren de huurprijs aanpassen. Ook kan het zo zijn dat uw woning een andere kwaliteit heeft dan de woning van uw buren. Bijvoorbeeld omdat u op een hoek woont en uw buren niet. Of omdat u dubbelglas heeft en uw buren niet.

We bepalen de kwaliteit van uw woning met punten
Elke woning krijgt een aantal punten. Hoe meer punten een woning krijgt, hoe hoger de maximale huurprijs mag zijn. Het aantal punten hangt af van de kenmerken van de woning. Bijvoorbeeld waar de woning precies ligt en hoe netjes het huis eruitziet. Voor sociale huurwoningen is de huurprijs altijd veel lager dan de maximale huurprijs.

Veelgestelde vragen over de service- en stookkosten

Servicekosten zijn kosten voor extra goederen of diensten die wij leveren. Bijvoorbeeld het schoonmaken van de algemene ruimtes en de ramen of een complexbeheerder. We spreken van verrekenbare servicekosten en niet verrekenbare servicekosten.

Verrekenbare servicekosten
Bij verrekenbare servicekosten maken we een rekening aan het einde van het jaar. Aan het einde van het jaar kijken we of u te veel of te weinig heeft betaald. Het verschil krijgt u terug of betaalt u bij. Dit geldt bijvoorbeeld voor elektriciteit en schoonmaakkosten van de algemene ruimtes.

Niet verrekenbare servicekosten
Bij niet verrekenbare servicekosten betaald u een vast bedrag. U betaalt dus niet bij en u krijgt ook niets terug. Dit geldt bijvoorbeeld voor het glasfonds of de kosten voor de huismeester.

Elk jaar berekenen we de hoogte van de servicekosten
We kijken dan of u te veel of te weinig heeft betaald. Het verschil krijgt u terug of betaalt u bij. Betaalde u minder dan 5 euro te weinig? Dan hoeft u niet bij te betalen. U krijgt voor 1 juli een rekening.

Gaat u verhuizen?
U kunt helaas niet de servicekosten van uw woning afrekenen. We weten dan namelijk nog niet wat de kosten zijn. Aan het einde van het jaar ontvangt u een factuur of ontvangt u een bedrag.

U kunt uw vragen stellen of bezwaar maken
Heeft u vragen over het bedrag dat u elke maand betaalt voor de servicekosten? Of wilt u bezwaar maken? Bel ons dan op telefoonnummer 088 799 66 36.

We berekenen elk jaar de servicekosten van het afgelopen jaar
We houden dan rekening met twee zaken:

  1. De adviezen van de Huurcommissie
  2. Een vast bedrag voor elke woning: Het maakt hierbij niet uit hoe groot de woning is. Soms kijken we wel waar de woning staat. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat huurders van de begane grond minder betalen dan bewoners van de eerste verdieping. Want zij hebben de lift niet nodig.

We berekenen ook elk jaar de servicekosten voor het nieuwe jaar
We kijken dan naar de kosten van het afgelopen jaar. Zijn de kosten gestegen? Dan worden de servicekosten in het nieuwe jaar hoger.

In de huurverhogingsbrief ziet u hoeveel servicekosten u betaalt
Deze brief krijgt u elk jaar van ons. In die brief staat hoeveel u elke maand betaald heeft aan servicekosten en wat u in het nieuwe jaar gaat betalen.

De servicekosten van een woning die leeg is betalen wij zelf
U betaalt hier dus niet voor.


 

Let op: Deze informatie is alleen voor de huurders van de Gouden Regen Krimpen aan den
IJssel. Bij de andere gebouwen zorgt Eteck voor de betaling van de stookkosten.

U betaalt stookkosten voor uw gas en warmtemeters
Gas is nodig om uw huis te verwarmen. Op de warmtemeter staat hoeveel gas u heeft gebruikt. Wij kijken niet zelf hoeveel gas u heeft gebruikt en wat u moet betalen. Dat doet warmtemeterbedrijf Ista Nederland BV. De kosten die dit bedrijf maakt, zijn ook kosten voor de warmtemeters.

Stookkosten bestaan uit vaste en variabele stookkosten
Variabele kosten zijn kosten die kunnen veranderen. U maakt variabele kosten voor de verwarmingen in uw eigen woning. Zet u de verwarming vaker aan? Dan betaalt u meer. Bij vaste kosten gaat het om de verwarmingen in het gebouw. Het aanzetten van deze verwarmingen gebeurt bij de cv-leidingen of in het ketelhuis. Het maakt voor deze kosten niet uit hoeveel u zelf in huis stookt.

Er zitten warmtemeters aan uw verwarmingen
Daarop ziet het warmtebedrijf hoeveel gas u heeft gebruikt. Dit doen zij op afstand. Ze berekenen de kosten van uw warmte met het
Tarievenblad-warmtelevering.pdf. Hierop ziet u de prijs die u per eenheid warmte betaalt.

Elk jaar bepalen we opnieuw hoeveel stookkosten u betaalt
We bepalen de stookkosten van het nieuwe jaar door te kijken naar de kosten van het afgelopen jaar. Veranderen de kosten? Dan hoort u dat van ons. U kunt niet meer betalen dan nodig is.

U mag vooraf een lager bedrag betalen voor uw stookkosten
U mag vooraf maximaal 10% minder stookkosten betalen als u dat wilt. Moest u vorig jaar bijbetalen? Dan mag het bedrag voor het komende jaar niet lager zijn dan het bedrag van vorig jaar. Zo voorkomen we dat u in de problemen komt met het betalen.