close

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kennisbank |  Over QuaWonen Ontevredenheid en klachten Geschillencommissie (RGK)

U kunt naar de Regionale Geschillencommissie Krimpenerwaard (RGK) gaan als u en wij een meningsverschil hebben
Deze commissie is onafhankelijk en beoordeelt of wij genoeg hebben gedaan om uw klacht op te lossen. U hoeft hiervoor niets te betalen.

U kunt alleen naar de RGK als u aan de voorwaarden voldoet
Dit zijn de voorwaarden:

  • U heeft uw klacht bij ons gemeld.
  • Wij hebben genoeg tijd gehad om u te antwoorden of om een oplossing te vinden.
  • U heeft uw klacht nog niet gemeld bij een bemiddelaar of rechter.
  • U meldt het meningsverschil binnen 2 maanden nadat u uw klacht bij ons indiende.

Voor sommige meningsverschillen kunt u bij de Huurcommissie terecht
Dat geldt voor meningsverschillen over de huurprijs, servicekosten en kosten voor verwarming.

Als u een meningsverschil bij de RGK meldt, ziet het proces er zo uit:

  1. U hoort het als de RGK uw melding heeft gekregen. U krijgt dan ook informatie over het proces en over wanneer de RGK uitspraak doet.
  2. Als het nodig is, organiseert de RGK een bijeenkomst. Daarin vertelt u uw verhaal en wij dat van ons. U mag iemand meenemen die u steunt of die namens u praat. Bijvoorbeeld een advocaat.
  3. De RGK vergadert over het meningsverschil. Binnen 4 weken geven zij ons advies.
  4. Wij luisteren bijna altijd naar de RGK. We mogen alleen tegen het advies ingaan als we daar een goede reden voor hebben.
  5. U kunt naar de rechter gaan als u het niet eens bent met de uitspraak van de RGK. Wij kunnen dat ook doen.

Wilt u meer informatie? Ga dan naar de website van de geschillencommissie.