close

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kennisbank |  Mijn woning Overlast en onrechtmatig gebruik Onrechtmatig gebruik - woonfraude

Hennep

QuaWonen tolereert geen enkele vorm van hennepteelt in de woning of tuin. Het telen van hennep is een misdrijf en kan onveilige situaties veroorzaken. Als u een woning geheel of gedeeltelijk gebruikt voor het telen van hennep, beginnen wij een procedure tot ontruiming. We houden ons hierbij aan de Opiumwet.

  • Ook bij 5 of minder hennepplanten in uw woning, tuin of balkon, beginnen we altijd een procedure tot ontruiming
  • Van eventuele schade aan het gehuurde, ontvangt u de rekening
  • Wij zullen de wijkagent informeren

Als wij een (professionele hennepkwekerij aantreffen, dan schakelen wij meteen de politie in.

  • In geval van een hennepkwekerij, stellen wij u de keuze: zelf de huur opzeggen (maand opzegtermijn), of de rechtzaak afwachten die QuaWonen begint om de huurovereenkomst te beeindigen.
  • Als de rechter het vonnis toewijst, zijn de proceskosten voor u.
  • Daarnaast komt u bij overtreding van de wet, zoals een hennepkwekerij, vijf jaar niet in aanmerking voor een andere huurwoning van QuaWonen

 

      

Soms ontdekken we een (professionele) hennepkwekerij
Vaak ontdekken we dit doordat buren klagen over wateroverlast of stank. Of
doordat het niet duidelijk is wie in de woning woont. Wij bellen de politie als
we vermoeden dat ergens een hennepkwekerij is.

U heeft 2 mogelijkheden als de politie een hennepkwekerij in uw woning vindt

  1. U zegt zelf de huur van uw woning op. U heeft dan een maand de tijd om te verhuizen.
  2. U wacht op de rechtszaak die wij beginnen om u uit uw woning te zetten. Geeft de rechter ons gelijk? Dan betaalt u de kosten van het proces.
     

We gaan naar de rechter als u zich niet aan de wet houdt
Verbouwt u bijvoorbeeld hennep of andere drugs of heeft u wapens? Woont u onterecht in uw woning of bedreigt u een van onze medewerkers? Dan vragen wij de rechter om u uit uw woning te zetten. Ook kunt u 5 jaar geen andere woning bij ons huren.