close

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kennisbank |  Over QuaWonen Organisatie

Over QuaWonen

U hoeft ons niet te vragen naar sponsoring
Wij doen niet aan sponsoring.

Laat goede ideeën voor uw buurt gerust aan ons weten
Heeft u een goed idee om uw buurt schoner, groener of veiliger te maken? Laat het ons weten. Mail uw idee naar leefbaarheidsfonds@quawonen.com.

Dit zijn de voorwaarden voor uw idee:

 • Uw idee helpt mee om de directe omgeving
  van uw woning schoon, heel en veilig te houden.

 • Uw idee is nuttig voor onze huurders. Of
  voor bewoners in een buurt waar veel huurwoningen van ons staan.

 • U maakt een duidelijk plan met een
  begroting.

 • U regelt de activiteit zelf, samen met
  andere vrijwilligers.

 

Publicaties QuaWonen

In het jaarverslag leest u of het gelukt is om onze doelen te halen
We beschrijven het afgelopen jaar en leggen uit wat we hebben gedaan. Ook de Raad van Commissarissen doet dit.

In het jaarverslag vindt u ook de jaarrekening
In de jaarrekening ziet u welke inkomsten en uitgaven we in het afgelopen jaar hadden. U vindt een balans en de winst- en verliesrekening met uitleg. Ook ziet u een verklaring van de accountant waarin hij de jaarrekening goedkeurt.

Jaarplan 2018

quawonen-jaarplan-2018.pdf

Jaarverslag 2017

quawonen-jaarverslag-2017.pdf

In ons ondernemingsplan staan de beleidskoers en de strategische keuzes van QuaWonen. Het is de leidraad voor de periode 2018 tot 2022. In ons doen en laten en bij de keuzes die we maken, laten we ons hier door leiden.
 

Het ondernemingplan bestaat uit vier speerpunten:

 1. Huisvesten: Woningen voor mensen die moeilijk slagen op de woningmarkt
 2. Vitaliseren: Vitale kernen, leefbare buurten
 3. Verduurzamen: Energieneutrale woningvoorraad
 4. Verbeteren: Goede dienstverlening