close

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kennisbank |  Over QuaWonen Samenwerking Regionaal Sociaal Statuut

U vindt alle rechten en plichten voor u en ons in het Regionaal Sociaal Statuut
Denk bijvoorbeeld aan een vergoeding voor uw verhuiskosten. Of de regels waar wij ons aan houden als we woningen slopen. We houden ons aan deze rechten en plichten bij elk project dat we plannen.

In 2007 stelden de corporatiesvan de Federatie van woningcorporaties in de Krimpenerwaard en de hieraan verbonden huurdersorganisaties gezamenlijk een sociaal statuut op. Jaarlijks wordt bekeken of het statuut herzien moet worden. Dit heeft in 2009 en 2014 tot een herziening geleid. Het huidige Regionaal Sociaal Statuut voor de Krimpenerwaard is sinds 11 december 2014 van kracht.