close

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kennisbank |  Mijn woning Huurprijs en betalen

Veelgestelde vragen over het betalen van de huur

U kunt op verschillende manieren betalen:

 • Via automatische incasso
  U machtigt QuaWonen om elke maand de huur af te schrijven. Dit is eenvoudig en u hoeft nergens aan te denken. Om dit te regelen moet u een Machtiging invullen en onderteken. Dit kunt u regelen via het huurdersportaal.

  U kunt een machtiging elk moment intrekken of een afschrijving laten terugstorten. Bijvoorbeeld als u het niet eens bent met de afschrijving. Als u de huur opzegt, stopt de huurbetaling automatisch.

Formulier machtiging automatische huurincasso: SEPA-machtiging-huurincasso.pdf

Formulier intrekken machtiging automatische huurincasso: SEPA-intrekken-machtiging-huurincasso.pdf

 • Via periodieke overboeking
  Dit regelt u zelf door uw bank opdracht te geven om de huur periodiek (elke maand) over te boeken. Als de huur verandert, of u gaat verhuizen, moet u zelf de overboeking stopzetten bij de bank. Rekeningnummer QuaWonen: NL76 BNGH 0285163272
   
 • U kunt bij ons op kantoor pinnen
  Op ons kantoor staat een pinapparaat. Als u met onze medewerker in uw woning bent voor de oplevering, heeft hij een mobiel pinautomaat bij zich. U krijgt hiervan een bonnetje. Dat is het bewijs dat u betaald heeft.

Meer informatie
Wilt u meer lezen over het betalen van uw huur? Lees dan onze folder

 

Zoals in uw huurcontract staat, moet u vóór de eerste dag van de maand uw huur betalen.

Het kan zijn dat u teveel huur heeft overgemaakt.
U krijgt de huur die u te veel betaalde natuurlijk van ons terug. Maar houd er rekening mee dat dit soms even kan duren. We zetten betalingen namelijk klaar op donderdag. Dan heeft u, uw geld de maandag of dinsdag daarna. Maar meldt u op vrijdag dat u te veel heeft betaald? Dan duurt het helaas minimaal 10 dagen voordat u uw geld terug heeft.

U kunt zelf de automatische afschrijving terugdraaien
Schreven wij te veel huur van uw rekening af? Dan kunt u het beste de afschrijving terugdraaien. Dat is de snelste manier om uw geld terug te krijgen.

Soms betaalt iemand anders uw huur
Heeft u financiële problemen? Misschien betaalt de gemeente dan de huur vanuit uw uitkering. De gemeente maakt het geld dan direct naar ons over. Totdat u weer genoeg geld heeft. Want dan betaalt u uw huur weer zelf.

U krijgt altijd zelf de rekening
Ook als de gemeente voor u betaalt. Heeft u een budgetbeheerder of iemand anders die u helpt bij uw geldzaken? Vraag hem of haar dan wat u met de rekening moet doen.

Zoals in uw huurcontract staat, moet u vóór de eerste dag van de maand uw huur betalen. Als u niet op tijd betaalt, spreken we van een huurachterstand. QuaWonen wil er samen met u alles aan doen om dit te voorkomen. Neem daarom op tijd contact met ons op om bijvoorbeeld een betalingsregeling te treffen.

Wat gebeurt er als u een betaalachterstand heeft?

 1. Wij sturen u een herinnering wanneer de huur niet voor de eerste van de maand binnen is. Na de herinnering kunt u de huur alsnog betalen. Doet u dat niet, dan sturen wij een tweede herinnering.
 2. Als we geen contact met u kunnen krijgen of als u afspraken niet nakomt, schakelen we een incassobureau in. De kosten die hieraan zijn verbonden, zijn voor uw rekening.
 3. In het uiterste geval vragen wij de kantonrechter de huurovereenkomst te ontbinden. De deurwaarder houdt u in dit geval op de hoogte van de stand van zaken.

Betalingsregeling
Zo ver willen we het niet laten komen. Als u de huur met moeite kunt betalen, laat ons dit dan tijdig weten! Wij kijken dan of een betalingsregeling mogelijk is. U kunt een betalingsregeling afsluiten via het huurdersportaal of bel 088 799 66 36.

Hulp nodig
Worden de geldproblemen te groot en heeft u het idee dat u ze zelf niet meer kunt oplossen? Dan kunt u ondersteuning krijgen. Neemt u hiervoor contact met schuldhulpverlening van uw gemeente.

 • Telefoonnummer Krimpen aan den IJssel: 010 284 84 57
 • Telefoonnummer Krimpenerwaard: 140182

In 2021 verlaagt QuaWonen de huur van sommige woningen. We verlagen de huurprijs als een huurder een hoge huurprijs betaalt vergeleken met het inkomen. Dit is besloten in de Wet Eenmalige Huurverlaging Huurders met een Lager Inkomen.

Waarom een huurverlaging?
De overheid wil graag dat mensen betaalbaar kunnen wonen. QuaWonen wil dat natuurlijk ook graag. Met de eenmalige huurverlaging 2021 zorgen we dat woningen voor huurders met een lager inkomen betaalbaar zijn.

KOMT U IN AANMERKING VOOR HUURVERLAGING?
Krijg ik huurverlaging?
De huurverlaging is voor huurders die een hoge huurprijs betalen vergeleken met hun inkomen.

Klik hier voor tabel 1 om te zien welke huishoudens hiervoor in aanmerking komen: Tabel-1.pdf

Wat moet ik doen?
U hoeft zelf niets te doen. Als u in aanmerking komt, krijgt u eind maart 2021 een voorstel voor huurverlaging van QuaWonen. Voor die tijd kunnen wij u geen informatie geven. 

Wanneer hoor ik van QuaWonen?
Als u in aanmerking komt, krijgt u eind maart 2021 een voorstel voor huurverlaging van QuaWonen.

Mijn kale huur is nu hoger dan €752,33, krijg ik huurverlaging?
Nee, helaas niet. Als de kale huurprijs van uw woning hoger is dan €752,33 woont u in een vrijesectorwoning. De eenmalige huurverlaging geldt alleen voor sociale huurwoningen. U komt niet in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging 2021. 

HOE BEREKENEN JULLIE…

Hoe weet QuaWonen of ik in aanmerking kom?
QuaWonen krijgt van de Belastingdienst gegevens over uw inkomen en uw huishouden. Vanwege uw privacy krijgen wij niet zomaar alle gegevens, maar krijgen wij een code. Deze code bestaat uit een letter en een cijfer. De letter geeft aan of uw inkomen in de categorie ‘laag inkomen’ valt. Het cijfer geeft aan hoeveel personen er op uw adres wonen. Hiermee weten wij uw maximale huurprijs.

Hoe wordt mijn inkomen berekend?
De Belastingdienst gebruikt uw inkomensgegevens uit 2019 om te bepalen of u in de categorie ‘laag inkomen’ valt. De Belastingdienst gebruikt hiervoor het inkomen van iedereen die op uw adres woont.

Heeft u thuiswonende kinderen? Alleen als zij 27 jaar of ouder zijn, telt hun inkomen mee. Het inkomen van kinderen tot en met 26 jaar oud telt niet mee.

Hoe berekenen jullie mijn huishoudgrootte?
Wij ontvangen in februari 2021 van de Belastingdienst met hoeveel mensen u in uw woning woont.

Mijn situatie is veranderd
Het kan zijn dat uw inkomen sinds 2019 is veranderd. Of dat uw huishouden sinds februari 2021 is veranderd. Als u op 1 april 2021 geen bericht van ons heeft ontvangen, kunt u zelf een verzoek tot huurverlaging indienen. U ontvangt hierover informatie in de brief over de jaarlijkse huurverhoging. U ontvangt deze brief in april.

Wat als ik het niet eens ben met mijn huur?
Als u op 1 april 2021 geen bericht van ons heeft ontvangen, kunt u zelf om huurverlaging vragen. Het kan zijn dat wij uw huur niet verlagen. Als u vindt dat de huurprijs ten onrechte niet wordt verlaagd, dan kunt u de Huurcommissie om een uitspraak vragen. Op de website van de Huurcommissie kunt u zien of uw huur te hoog is. Kijkt u hiervoor op https://www.huurcommissie.nl/huurprijscheck of bel naar telefoonnummer 1400.

ALS U IN AANMERKING KOMT VOOR HUURVERLAGING

Wat wordt mijn nieuwe huurprijs?
Wij kijken naar uw inkomen en met hoeveel mensen u woont. Daarmee berekenen wij uw nieuwe huur.

Klik hier voor tabel 2 om te zien welke huishoudens hiervoor in aanmerking komen: Tabel-2.pdf

Wanneer gaat de huurverlaging in?
Als u recht heeft op de eenmalige huurverlaging 2021, gaat deze in per 1 mei 2021.

Wordt mijn huur volgend jaar weer verlaagd?
Nee, de regeling eenmalige huurverlaging 2021 geldt alleen in 2021.

Heb ik recht op huurtoeslag na de huurverlaging?
Met uw nieuwe huurprijs en inkomen heeft u waarschijnlijk recht op huurtoeslag. Bij de Belastingdienst kunt u meer lezen over toeslagen. U kunt daar ook een proefberekening maken over hoeveel huurtoeslag u krijgt

Kreeg u voor de huurverlaging al huurtoeslag? Geef dan aan de Belastingdienst door dat uw huur verandert. Zo voorkomt u dat u achteraf geld moet betalen. 

Moet ik mijn betaling aanpassen na de huurverlaging?
Als u via een automatische incasso betaalt, hoeft u niets te doen. Wij passen het huurbedrag voor u aan. Laat u de huur automatisch overschrijven via uw bank? Dan moet u zelf het bedrag aanpassen. Geef het nieuwe huurbedrag tijdig aan uw bank door.

ALGEMEEN

Waar kan ik met mijn vragen terecht?
Heeft u nog vragen? Stel ze dan aan onze Klantenservice via 088 – 799 66 36 of info-at-quawonen.com

Vraag en antwoord jaarlijkse huurverhoging
versie 6 april 2020


HUURPRIJS/HUURVERHOGING

Wanneer ontvang ik de brief over de huurverhoging per 1 juli 2020?
QuaWonen verstuurt de brief half april. Voor 1 mei moet de brief bij u op de mat liggen. De digitale huuraanzegging wordt rond 7 april per mail verstuurd. Alleen huurders in Bergambacht krijgen de brief digitaal. Dat doen we om ervaring op te doen met het digitaal aankondigen van de huurverhoging.  

Hoe hoog mag de huurverhoging voor woningen zijn?

De huur van uw huis mag vanaf 1 juli 2020 maximaal 5,1% tot 6,6% omhoog. Huurt u in de vrije sector? Dan geldt er géén maximum huurverhoging. 

Meer informatie vindt u op www.rijksoverheid.nl


Mijn huurverhoging is (veel) lager dan wettelijk mag. Klopt dat?
Dat klopt. QuaWonen vindt het heel belangrijk dat huurwoningen betaalbaar blijven voor huishoudens in de Krimpenerwaard, nu en in de toekomst. Wij hebben er daarom voor gekozen om de jaarlijkse huurverhoging te beperken tot inflatie: 2,6%. Bovendien passen we géén inkomensafhankelijke huurverhoging toe.

Woningen die deel uitmaken van een groep woningen waarvan de meeste een energielabel E, F of G hebben, krijgen een lagere huurverhoging dan inflatie.

Hoe hoog mag de huur zijn of tot welke huur kan deze stijgen?
QuaWonen mag de huurprijs niet onbeperkt verhogen. Er is namelijk een wettelijk toegestane maximale huurprijs. Deze wordt berekend op basis van de kwaliteit van uw woning uitgedrukt in punten, ook wel ‘woningwaardering’ genoemd.

Bent u benieuwd naar de puntentelling van uw woning? U vindt deze informatie op onze website via Mijn QuaWonen. Nadat u bent ingelogd is de informatie terug te vinden onder het kopje “Mijn woning”.  

Meer informatie over hoe deze punten worden bepaald en de hoogte van de wettelijk toegestane huurprijs vindt u op www.rijksoverheid.nl

Mag de huurprijs van een sociale huurwoning stijgen naar een vrije sector huurprijs?
Ja, dat mag als de woning voldoende punten heeft en de maximaal toegestane netto huur boven €737 ligt. Bij QuaWonen wordt de huurprijs bij de jaarlijkse huurverhoging nooit hoger dan de sociale huurgrens.

Hoeveel mag de huur van een vrije sectorwoning stijgen?
Bij vrije sectorwoningen mag de huurprijs in principe onbeperkt stijgen, maar dat doet QuaWonen niet. De huurverhoging blijft zelfs zeer beperkt, omdat we de woningen betaalbaar willen houden voor de mensen die nu bij ons in de vrije sector huren. 

Hoe vaak mag QuaWonen de huur verhogen?
De hoofdregel is dat QuaWonen de huur één keer per twaalf maanden mag verhogen. De meeste verhuurders verhogen de huur elk jaar per 1 juli. Wij moeten u minstens 2 maanden van tevoren schriftelijk laten weten dat de huur omhoog gaat.

Ook bij woningverbetering zoals bij een renovatie kan QuaWonen de huur verhogen. U betaalt dan voor de energiemaatregelen.

BEZWAAR TEGEN HUURVERHOGING

Op basis van welke redenen kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging?
U kunt alleen op basis van één van onderstaande redenen bezwaar maken tegen de huurverhoging:

 • De huurprijs wordt na de huurverhoging hoger dan wettelijk is toegestaan.
 • Het voorstel tot huurverhoging is te laat (niet ten minste twee maanden van tevoren ontvangen).
 • Er staan fouten in het voorstel tot huurverhoging.
 • De Huurcommissie heeft een tijdelijke huurverlaging uitgesproken vanwege onderhoudsgebreken of dit verzoek is nog in behandeling bij de Huurcommissie.

U kunt geen bezwaar maken tegen de huurverhoging op basis van achterstallig onderhoud. Hiervoor kunt u een procedure huurverlaging beginnen. Meer informatie over de redenen en de procedure huurverlaging vindt u op www.huurcommissie.nl

Hoe maak ik bezwaar tegen de huurverhoging?

Sociale huurwoning
Als u een gegronde reden heeft om bezwaar te maken en u woont in een sociale huurwoning,  dan vragen we u uiterlijk vóór 1 juli 2020 een bezwaarschrift huurverhoging in te dienen bij QuaWonen. Dit formulier kunt u downloaden via de website van de Huurcommissie, www.huurcommissie.nl

Vrije sector woning
Als u een gegronde reden heeft om bezwaar te maken en u woont in een vrije sector huurwoning, dan kunt u een bezwaarschrift sturen naar QuaWonen. Het bezwaarformulier:Formulier-bezwaar-hvh-geliberaliseerde-woningen-2020.pdf moet u uiterlijk 30 juni 2020 inleveren bij QuaWonen.

Als u de huurverhoging niet betaalt zonder bezwaar te maken, dan krijgt u van ons binnen 3 maanden na 1 juli 2020 een aangetekende herinneringsbrief. Hierin vragen wij u alsnog schriftelijk met het huurverhogingsvoorstel in te stemmen. Gaat u dan niet akkoord met de huurverhoging, dan kunt u zich wenden tot de kantonrechter.

HUURTOESLAG

Wordt de huuraanpassing verrekend met de huurtoeslag?
Ja, de huuraanpassing wordt automatisch, maar pas achteraf (per 1 januari 2021), door de Belastingdienst verrekend. Wilt u dat dit al per 1 juli 2020 gebeurt? Geef dan zelf de wijziging door aan de Belastingdienst via www.toeslagen.nl of via 0800-0543.