Medehuurder

Bij het betrekken van een woning tekent u als huurder(s) een huurovereenkomst. De hoofdhuurder en eventuele medehuurder staan genoemd op de huurovereenkomst.

Rechten en plichten van een medehuurder

Een medehuurder is net als de huurder aansprakelijk voor de verplichtingen uit de huurovereenkomst. Wanneer de hoofdhuurder overlijdt of de woning verlaat, kan de medehuurder de huurovereenkomst voortzetten en dus in de woning blijven wonen. 

Hoe kan ik medehuurder worden?

Echtgenoten of geregistreerde partners zijn volgens de wet automatisch medehuurder. Zij hoeven dan ook geen medehuurderschap aan te vragen. Geef een huwelijk of geregistreerd partnerschap wel door aan QuaWonen, om onduidelijkheden in de toekomst te voorkomen.

Andere huisgenoten zoals broers, zussen, volwassen kinderen of niet geregistreerde partners, kunnen het medehuurderschap onder voorwaarden aanvragen.

U vraagt het medehuurderschap per formulier aan bij QuaWonen

Wij vragen u om de volgende gegevens bij het ingvulde formulier te doen:

  • Kopie van een geldig legitimatiebewijs van de kandidaat-medehuurder.
  • Uittreksel uit het bevolkingsregister waaruit blijkt dat u en de kandidaat-medehuurder minimaal 2 jaar samen staan ingeschreven op het adres en een duurzame gemeenschappelijke huishouding voeren.
  • Kopie van de laatste inkomensspecificatie van de kandidaat-medehuurder.
  • Eventueel een kopie van het samenlevingscontract.
Aanvraagformulier medehuurderschap (88 kB)


Behandeling verzoek medehuurderschap

 U ontvangt een schriftelijke bevestiging van ons als het medehuurderschap geregeld is.