QuaWonen treedt op bij overtreding van de wet, overlast en schulden


Iedereen kan zich via Wonen in de Krimpenerwaard of Woonnet Rijnmond inschrijven als woningzoekende en reageren op een woning van QuaWonen. Toch kunnen er redenen zijn om (voorlopig) geen huurcontract met iemand af te sluiten, of om aanvullende afspraken te maken in het huurcontract.

In grote lijnen is het beleid als volgt:

  1. Bij overtreding van de wet (drugs/hennep - QuaWonen treedt streng op!, vuurwapens, woonfraude of ernstige bedreiging van een medewerker van QuaWonen), geldt: QuaWonen begint een procedure tot ontruiming en de bewoner komt vijf jaar niet in aanmerking voor een andere huurwoning.
  2. Bij betalingsproblemen of overlast gaat QuaWonen intensief met de betrokken huurder aan de slag en verwijzen we ze nodig door naar een hulpverlenende instantie. Als dit niet helpt en er dreigt een ontruimingsprocedure bij het kantongerecht , kan QuaWonen in geval van overlast een laatste kans contract opstellen. Weigert de huurder dit, dan beginnen we een procedure tot uitzetting.
  3. Een huurder die vanwege overlast of schulden is uitgezet, is pas na twee jaar opnieuw welkom bij QuaWonen. Zo nodig bieden we de huurder een contract met aanvullende afspraken aan. In geval van een betalingsachterstand, moet die eerst zijn afbetaald voordat de huurovereenkomst wordt getekend.
  4. Huurders met schulden of huurders die overlast veroorzaken, kunnen niet zonder meer verhuizen naar een andere woning van QuaWonen. In die situaties zijn er voorwaarden om te mogen verhuizen naar een andere woning van QuaWonen. De voorwaarden zijn op te vragen bij QuaWonen.
  5. Met woningzoekenden van buiten QuaWonen zonder positieve verhuurdersverklaring, voeren we altijd eerst een gesprek. Als we overgaan tot het sluiten van een huurovereenkomst, maken we indien nodig aanvullende afspraken. Blijkt dat de woningzoekende is ontruimd vanwege een wetsovertreding, dan wordt er geen woningaanbieding gedaan.

Huurders en woningzoekenden die hier vragen over hebben, kunnen contact opnemen met de klantenservice van QuaWonen: 088-799 66 36 of info@quawonen.com