Meerkoetflat

We gaan op deze locatie 40 appartementen bouwen, vooral bedoeld voor een- en tweepersoonshuishoudens. Bijzonder is dat deze woningen geen gasaansluiting meer krijgen. QuaWonen en de gemeente onderzoeken de mogelijkheden van gasloos bouwen en wonen.

QuaWonen geeft bij elk nieuwbouwproject 50% van de nieuwe sociale woningen een huurprijs onder de aftoppingsgrenzen. In deze woningen kunnen we huishoudens met recht op huurtoeslag passend huisvesten. Anders zouden bijvoorbeeld ouderen met een laag inkomen nooit in aanmerking komen voor een nieuw levensloopgeschikt appartement. De overige 50% van de nieuwe woningen krijgt een huurprijs boven de aftoppingsgrenzen.

De bouw zal voorjaar 2019 beginnen, de woningen zijn naar verwachting in de loop van 2020 klaar. De verhuur van de woningen zal niet eerder zijn dan najaar/eind 2019. De verhuur wordt aangekondigd in Het Kontakt en de woningen worden dan geadverteerd op www.woonnetrijnmond.nl.

Projectinformatie
Aantal woningen: 40 appartementenVerwachte bouwperiode: vanaf voorjaar 2019Bouwpartners: Kokon architechten, Martens aannemingsbedrijf
Straat: Meerkoetstraat Telefoon: 088-799 66 36Mail: info@quawonen.com

 Terug naar het overzicht