Blok 10 Schoonhoven

Dit plan maakt onderdeel uit van de brede wijkvernieuwing Schoonhoven Noord. Met diverse initiatieven in de wijk, zetten QuaWonen en de gemeente Krimpenerwaard zich in om de wijk Schoonhoven Noord ook voor de toekomst vitaal en aantrekkelijk te houden.

De huidige flat in de Adam van Vianenstraat wordt gesloopt om plaats te maken voor twee appartementengebouwen met 14 en 22 woningen.

De bouw van de nieuwe woningen begint voorjaar 2019. Oplevering verwacht medio 2020.

De verhuur van de woningen begint een half jaar tot een jaar voor oplevering. De verhuur wordt aangekondigd met een advertentie in Het Kontakt, de woningen worden geadverteerd op wonenindekrimpenerwaard.nl.

Afbeelding Openbare Ruimte

Projectinformatie


Aantal woningen: 36 Oplevering: medio 2020 Bouwpartners: Van Wijnen, Steenhuis Bukman architecten.
Straat: Adam van Vianenstraat  Telefoon: 088-799 66 36 Mail: info@quawonen.com

Terug naar het overzicht