Bergstoep

Dit project is in 2015 opgeleverd.

Wat energiebesparing betreft is de ambitie van QuaWonen hoog omdat we zo de woonlasten van onze huurers verlagen. Bij ieder nieuwbouwproject overwegen we of het mogelijk is om een lagere EPC-norm (energieprestatie coëfficiënt) na te streven dan wettelijk wordt voorgeschreven.

Zo bouwden we in Bergambacht 4 energieneutrale, sociale eengezinswoningen. Zowel het energieverbruik van de woning als het bewonersverbruik wordt opgewekt door de zonnepanelen en de warmtepomp. Hierbij wordt gerekend met een standaard berekening voor een gemiddeld gezin met een gemiddeld verbruik. Overdag in de zomer leveren de zonnepanelen meer op dan het energieverbruik; het teveel wordt teruggeleverd aan het net. 's Nachts en 's winters wordt er meer elektra gebruikt dan er teruggeleverd wordt aan het net. Maar gemiddeld zal dat op een energieverbruik van 0 uitkomen.

Onze samenwerkingspartner is Q-wonen concept. Meer informatie via www.Qforyou.nl.

Projectinformatie
Aantal woningen: 4 Opgeleverd: zomer 2015 Bouwpartners: Mill Architecten
Straat: Dijklaan Telefoon: 088-799 66 36 Mail: info@quawonen.com

 Terug naar het overzicht