Onderzoek naar prestaties QuaWonen

QuaWonen is lid van brancheorganisatie Aedes. Alle leden van Aedes zijn verplicht om zich één keer per vier jaar te laten visiteren. Dit betekent dat we een extern bureau uitnodigen om onze  prestaties onder de loep te nemen. Dit bureau kijkt ook naar de manier waarop wij onze huurders, gemeenten en andere samenwerkingspartijen betrekken. Ook geven ze een oordeel over het toezicht: doet de Raad van Commissarissen haar werk goed, heeft QuaWonen risico's goed in beeld.

Visitatie 2013

In haar rapport stelt de visitatiecommissie dat QuaWonen hoge ambities heeft en deze ook waarmaakt. Extra waardering is er voor de vele projecten voor bijzondere doelgroepen, het aantal nieuwbouwwoningen en de hoge energieprestaties. Daarnaast heeft QuaWonen een goed inzicht in haar financiële situatie. De corporatie zorgt ervoor dat haar vermogen optimaal ten goede komt aan de Krimpenerwaard.

De volgende visitatie vindt nu plaats. U vindt het visitatierapport vanaf oktober op deze pagina.

Visitatierapport (3,96 MB)