Onderzoek naar prestaties QuaWonen

QuaWonen is lid van brancheorganisatie Aedes. Alle leden van Aedes zijn verplicht om zich één keer per vier jaar te laten visiteren. Dit betekent dat we een extern bureau uitnodigen om onze  prestaties onder de loep te nemen. Dit bureau kijkt ook naar de manier waarop wij onze huurders, gemeenten en andere samenwerkingspartijen betrekken. Ook geven ze een oordeel over het toezicht: doet de Raad van Commissarissen haar werk goed, heeft QuaWonen risico's goed in beeld.

Visitatie 2017

De visitatiecommissie constateert dat QuaWonen een bovengemiddeld goed functionerende corporatie is die op alle onderdelen ruim voldoende, goed en zelfs uitstekend presteert. Een knappe prestatie gezien de vele veranderingen in de sector de afgelopen jaren, is te lezen in het visitatierapport. QuaWonen scoort een ruime 8 voor maatschappelijke opgaven, ambities, financiën en goed bestuur. Tip is om intensiever samen te werken met zorg- en welzijnsorganisaties rondom het huisvesten van een groeiende groep kwetsbare huurders. 

Bekijk de reactie van directeur-bestuurder Rob van den Broeke.

QuaWonen visitatierapport 2017 (2,85 MB)