Privacywetgeving

Als woningcorporatie ontkomen wij er niet aan om gegevens van onze huurders en woningzoekenden te verwerken. QuaWonen neemt  privacy serieus en voldoet aan de eisen van de privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij hanteren hierbij de volgende uitgangspunten:

  1. Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met  persoonlijke informatie. Dat betekent onder meer dat we de gegevens niet verder gebruiken dan strikt noodzakelijk is en alle persoonsgegevens ook intern als vertrouwelijk behandelen.
  2. Wij nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om persoonsgegevens te beveiligen en zien erop toe dat onze leveranciers dat ook doen.
  3. Wij houden ons strikt aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige wet- en regelgeving omtrent de verwerking van persoonsgegevens.

Ons privacy statement geeft aan hoe wij omgaan met uw gegevens:

Privacy statement (158 kB) Protocol cameratoezicht (105 kB)