Gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties werken sinds de inwerkingtreding van de nieuwe Woningwet op een andere manier samen. Zij maken op gelijkwaardige basis afspraken over de volkshuisvestelijke opgave in hun gebied. Deze afspraken leggen zij vast in prestatieafspraken.

QuaWonen maakt afspraken met gemeenten en lokale huurdersorganisaties over de ambities in de gemeenten Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard.

Prestatieafspraken Krimpen ad IJssel 2019 (308 kB)

 

Prestatieafspraken Krimpenerwaard 2019 (686 kB)