QuaWonen ondernemingsplan 2014 - 2017

Het ondernemingsplan 2014 - 2017 speelt in op de sterk veranderde omstandigheden. Door de invoering van ondere andere de verhuurdersheffing heeft QuaWonen veel minder te besteden. We kiezen bewust voor betaalbaar wonen en een efficiënte bedrijfsvoering. Door de organisatie anders in te richten, kunnen we onze ambities overeind houden en taken goedkoper en beter uitvoeren.

QuaWonen Ondernemingsplan 2014 - 2017 (4,48 MB)