QuaWonen ondernemingsplan

QuaWonen is bezig met de voorbereidingen voor een nieuw ondernemingsplan 2018-2022. We verwachten dit ondernemingsplan zomer 2018 te publiceren.


Ondernemingsplan 2014-2017
Het huidige ondernemingsplan speelde in op de sterk veranderde omstandigheden in 2014. Door de invoering van ondere andere de verhuurdersheffing had QuaWonen ineens veel minder te besteden. We kozen ook toen bewust voor betaalbaar wonen en een efficiënte bedrijfsvoering. Door de organisatie anders in te richten, konden we onze ambities overeind houden en taken goedkoper en beter uitvoeren.

QuaWonen Ondernemingsplan 2014 - 2017 (4,48 MB)