Visitatierapport: QuaWonen presteert op een hoog niveau

04 OKT 2017

De visitatiecommissie constateert dat QuaWonen een bovengemiddeld goed functionerende corporatie is die op alle onderdelen ruim voldoende, goed en zelfs uitstekend presteert. Een knappe prestatie gezien de vele veranderingen in de sector de afgelopen jaren, is te lezen in het visitatierapport. QuaWonen scoort een ruime 8 voor maatschappelijke opgaven, ambities, financiën en goed bestuur. Tip is om intensiever samen te werken met zorg- en welzijnsorganisaties rondom het huisvesten van een groeiende groep kwetsbare huurders.

Directeur-bestuurder Rob van den Broeke: “We zien de visitatie als een goede manier om ons te laten inspireren door een onafhankelijke blik en om te leren van de adviezen. Ook willen we de uitkomsten gebruiken als inbreng voor ons nieuwe ondernemingsplan, waar we binnenkort mee aan de slag gaan. We zijn heel blij met de positieve woorden van de visitatiecommissie en van belanghouders: een hoge ambitie, continue gericht op verbeteren, indrukwekkende nieuwbouw- en renovatieprestaties, zeer lage bedrijfslasten en een transparante verantwoording.”   

Verbetersuggesties
Er zijn ook een paar suggesties. Zo vragen zorg- en welzijnsorganisaties van QuaWonen een intensievere samenwerking bij het huisvesten van de groeiende groep kwetsbare huurders. Overheidsbeleid is erop gericht dat mensen eerder (uit instellingen) en langer (senioren) zelfstandig wonen. Van den Broeke: “We gaan graag in gesprek met belanghouders om hun verwachtingen en wensen te bespreken. Als het gaat om mensen die moeite hebben om zelfstandig  te wonen, zijn we met onze partners nog bezig om de beste interventies te ontdekken.”   

Visitatie woningcorporaties
Corporaties die lid zijn van branchevereniging Aedes moeten zich elke vier jaar laten visiteren door een geaccrediteerd bureau. Visitaties bieden onafhankelijk inzicht in de prestaties en dragen daarmee bij aan de legitimatie van corporaties. In een visitatie worden de maatschappelijke prestaties van corporaties beoordeeld, op de terreinen van de maatschappelijke opgaven, de ambities, het vermogen en de governance.  

U vindt het visitatierapport en een videoboodschap van directeur-bestuurder Rob van den Broeke op deze website.