Video QuaWonen Buurtbeheer

03 OKT 2017

QuaWonen werkt aan vitale wijken, waar mensen prettig wonen in een leefbare woonomgeving. Dat doen we onder andere door te investeren in buurtbeheer.

Onze buurtbeheerders kijken of de buurt schoon, heel en veilig is. Ze spreken mensen aan op het netjes houden van hun woonomgeving. Waar nodig doet QuaWonen extra onderhoud. Een schone woonomgeving is een gedeelde verantwoordelijkheid van QuaWonen en huurders.

Met buurtbeheer spelen we ook in op ontwikkelingen als eerder en langer zelfstandig thuis. Onze buurtbeheerders weten wat er speelt in de wijken en buurten. Zij kunnen eventuele problemen snel signaleren en zoeken samen met woonconsulenten naar een goede oplossing voor huurders die extra zorg of aandacht nodig hebben. Ze werken natuurlijk ook nauw samen met andere organisaties zoals gemeente, zorg- en welzijnsorganisaties.

BEKIJK DE VIDEO BUURTBEHEER