Toelichting bij het huishoudboekje van QuaWonen

01 MRT 2018

De financiële situatie van corporaties komt regelmatig in het nieuws. Daarom geeft QuaWonen graag inzicht in haar inkomsten en uitgaven. Dit jaar ontvangen we ruim €57 miljoen aan huurinkomsten. Daarbij is het goed om te bedenken dat QuaWonen een veel lagere huurprijs vraagt dan past bij de kwaliteit van de woning. Na aftrek van kosten blijft er €14,6 miljoen aan inkomsten over. Maar QuaWonen investeert vele malen meer in renovatie, energiemaatregelen en nieuwbouw: bijna €43 miljoen. Hiervoor leent QuaWonen geld bij de bank.

Corporaties zijn maatschappelijke ondernemingen, zonder winstoogmerk. Corporaties zorgen met maatschappelijk geld voor goede betaalbare woningen in een prettige buurt. QuaWonen is een financieel gezonde corporatie die voortdurend maximaal investeert, binnen de ruimte die ze heeft volgens de normen van de toezichthouders. De visitatiecommissie beoordeelde dit onderdeel, presteren naar vermogen, met een ruime 8. U vindt het visitatierapport op deze website.

Onderstaande grafiek geeft inzicht in het huishoudboekje van QuaWonen in 2018. De inkomsten na aftrek van kosten zijn €14,6 miljoen, de investeringen dit jaar bijna €43 miljoen. Zou QuaWonen niet lenen bij de bank, dan loopt dit tekort verder op door aflossingen bij de bank. Daarom leent QuaWonen dit jaar bijna €57 miljoen, geld dat ook weer moet worden terugbetaald met rente. Per saldo dalen de reserves van QuaWonen met €2 miljoen.

Heeft u hierover vragen? Mail dan naar communicatie@quawonen.com.

Inkomsten en uitgaven