QuaWonen ontvangt Kamerleden in Krimpen aan de Lek

22 AUG 2017

QuaWonen is op meer plekken bezig met grootschalige wijkvernieuwing: in Krimpen aan den IJssel, Schoonhoven-Noord, Bergambacht én in Krimpen aan de Lek. De corporatie gaat donderdag 24 augustus graag in gesprek met Kamerleden om te laten zien hoe een middelgrote corporatie hierin haar rol pakt. Directeur-bestuurder Rob van den Broeke van QuaWonen pleit voor meer wettelijke ruimte om in samenspraak met belanghouders te investeren in wijkvernieuwing.

“De maatschappelijke uitdaging is voor ons leidend. In gesprek met belanghouders bleek er in Krimpen aan de Lek behoefte aan levensloopgeschikte appartementen voor ouderen. Dan is het belangrijk dat er ook voorzieningen in de buurt zijn. Het ‘oude’ centrum van Krimpen aan de Lek voorzag daar niet in. Daarom hebben we in goede samenwerking met de gemeente en bouwpartijen het centrum volledig vernieuwd”, aldus directeur-bestuurder Rob van den Broeke van QuaWonen. De corporatie heeft sociale huurwoningen gebouwd, verpleeghuisplaatsen en zorgappartementen voor mensen met een verstandelijke beperking. Verder een cultuurhuis, een apotheek en huisartsen en een fysiotherapiepraktijk.

Actieve rol
Huurdersvereniging Ons Belang is heel tevreden over de actieve rol die QuaWonen vervulde. Voorzitter Jan Kees Hoftijzer: “QuaWonen heeft haar nek uitgestoken om dit voor elkaar te krijgen. Ze heeft partijen bij elkaar gebracht en ervoor gezorgd dat het plan is uitgevoerd. We hebben namens huurders ook aangedrongen op een volgende stap: het verbeteren van de buurten rondom het centrum. De komende vijf jaar worden 134 woningen energiezuiniger gemaakt en ruim 100 woningen gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw.” 

Boodschap nieuwe kabinet
“De meerwaarde van woningcorporaties zit hem vooral in het feit dat zij langdurig verbonden zijn aan de wijken waar ze woningbezit hebben”, stelt Rob van den Broeke. Zijn boodschap aan het nieuwe kabinet: “Door de Woningwet hebben corporaties minder mogelijkheden gekregen om te investeren in wijken. Ik pleit juist voor meer ruimte. In goede samenwerking met gemeente en huurders(organisaties) kan een corporatie lokaal de juiste afwegingen maken om al dan niet te investeren in wijkvernieuwing.”