Op pad met de drie buurtbeheerders van QuaWonen

26 SEP 2018

Gisteren gingen de managers en teamleiders van QuaWonen mee op wijksafari met de drie buurtbeheerders. De ronde ging langs verschillende wijkplannen. Met wijkplannen verbetert QuaWonen projectmatig en samen met bewoners de leefbaarheid in een complex of Buurt. Conclusies: het vraagt soms veel inspanning om bewoners in beweging te krijgen, en leefbaarheidsacties combineren met onderhoudswerkzaamheden leidt tot een beter resultaat.

QuaWonen is verantwoordelijk voor een schone, goed onderhouden, veilige en prettige woonomgeving. Toch horen we regelmatig van belanghouders en huurders dat de leefbaarheid in sommige complexen en buurten onder druk komt te staan. Dat heeft verschillende redenen. Denk aan de gestage instroom vanuit de Rotterdamse regio, het huisvesten van bijzondere doelgroepen uit beschermd wonen, vergunninghouders, ouderen die langer thuis wonen…

Verschillen in woongedrag tussen nieuwe en zittende huurders vraagt om extra inzet van QuaWonen. De drie buurtbeheerders spelen hierbij een belangrijke rol. Zij lopen door de wijken en buurten en zien waar die inzet nodig is. In wijkplannen staat beschreven aan welke projecten ze specifiek hun aandacht geven.

Bij drie complexen langs: overlast, tuinen, schoonmaken
Bij complex Zandrak in Krimpen aan den IJssel was er veel overlast van hangjongeren en de versteende pleinen en gemeenschappelijke tuinen gaven het geheel een troosteloze uitstraling. Wat er al is gedaan: de onderdoorgangen zijn gereinigd en de gemeenschappelijke tuinen zijn via actie Steenbreek vergroend. Ziet er al beter uit!  

Ook ging de ronde langs Groenland in Krimpen aan de Lek. De meeste voor- en achtertuinen van dit complex waren erg verwaarloosd. In overleg met bewoners heeft QuaWonen sommige  voortuinen  beheer genomen en zijn bewoners zelf aan de slag gegaan met hun achtertuin. Deze tuinen zijn leeggehaald en opnieuw beplant en bestraat.

Als laatste deed het gezelschap Patrijspad in Lekkerkerk aan. Hier was het schoonmaakbedrijf bijna klaar met de onderdoorgang reinigen. Er is pas ook geschilderd. In de toekomst wil QuaWonen leefbaarheidsacties vaker tegelijk met schilderwerk of andere werkzaamheden op te pakken. Dat gebeurt nu nog te weinig. Een mooie kans voor de toekomst.

QuaWonen buurtbeheer in actie


BEKIJK OOK DE VIDEO OVER HET WERK VAN BUURTBEHEER BIJ QUAWONEN