Eerste stap naar Energieneutraal Midden-Holland in 2050

06 APR 2018

Tijdens de Stuurgroep Regionale Energiestrategie zetten de deelnemende partijen hun handtekening. Zo ook QuaWonen. Daarmee spreken zij af samen te werken aan een energie- en klimaatneutrale en fossiele energievrije regio, om zo bij te dragen aan de nationale en internationale klimaat- en energiedoelstellingen. De zes gemeenten van de regio Midden-Holland, de Provincie Zuid-Holland en de drie waterschappen in de regio zetten samen met o.a. netbeheerders, woningcorporaties, bedrijfsleven, energiecoöperaties en NGO’s zoals Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland hun schouders onder de energietransitie. De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) is trekker van het traject. De ondertekening van het Convenant is de volgende stap naar een energie- en klimaatneutrale regio in 2050.

Directeur-bestuurder Rob van den Broeke van QuaWonen: "Meer dan ooit is duidelijk dat we in korte tijd grote stappen moeten zetten om minder energie te gebruiken en restverbruik te vergroenen. Een mega-operatie waarbij QuaWonen haar verantwoordelijkheid als neemt, maar daarbij de innige samenwerking zoekt en nodig heeft met netbeheerders, gemeenten, provincie en bewoners. Doel van QuaWonen is een CO2-neutrale woningvoorraad in 2050. We maken woningen CO2-neutraal en zeer energiezuinig. We zullen kopers waar mogelijk laten meeliften met onze energieaanpak. En voor de restvraag gaan we op zoek naar regionale alternatieve energieopwekking."

Energiebesparing en duurzame opwekking
I
n het Convenant staat wie in de regio welk energietransitie-deel op zich neemt. Door de gezamenlijke aanpak met publieke en private partijen, worden projecten opgeschaald en innovaties sneller toegepast. De komende jaren werken we gezamenlijk regionaal aan projecten om uiteindelijk in 2025 een energiebesparing te bereiken van 3,9 petajoule en duurzame energieopwekking 4,9 petajoule.

Om een idee te krijgen wat dat inhoudt: 1 petajoule komt overeen met wat gemiddeld 15.000 huishoudens gebruiken. 3,9 petajoule  komt dus overeen met 58.500 huishoudens. Dat zijn het aantal huishoudens van Gouda, Zuidplas en Waddinxveen bij elkaar! De eerste tussenstap is in 2025. Dan moeten de eerste resultaten met energiebesparing, warmtetransitie, zon op daken, zonnevelden en windenergie duidelijk merkbaar zijn.

Omgevingsdienst Midden-Holland
De Omgevingsdienst Midden-Holland voert in opdracht van zes gemeenten en de provincie Zuid-Holland milieutaken uit in de hele regio en bouw- en woningtoezichttaken in een deel van de regio. De ODMH richt zich op samenwerking met derden, het verbinden van verschillende partijen, het vergroten van het kennisniveau bij inwoners, bedrijven en collega’s en het creëren en ondersteunen van kansen. Kijk voor meer informatie over de Regionale Energiestrategie en de verschillende projecten op www.odmh.nl.