Een hogere of lagere huur dan uw buren?

24 APR 2018

We krijgen regelmatig vragen van huurders over ons huurprijzenbeleid. Zij vragen dan bijvoorbeeld waarom zij een hogere huur betalen dan de buren in een vergelijkbare woning. We lichten ons beleid graag toe.

Corporaties zijn verplicht zich te houden aan de Woningwet. De Woningwet is in 2015 aangescherpt. Zo moeten corporaties zich in de eerste plaats richten op het verhuren van woningen met een sociale huurprijs (tot € 710, prijspeil 2018). Ook komen mensen met recht op huurtoeslag alleen nog in aanmerking voor de goedkope woningen.

Om te voldoen aan deze twee eisen van de Woningwet, heeft QuaWonen in overleg met gemeenten en huurdersorganisaties haar beleid aangepast:

1)    We verminderen het aantal woningen met een huurprijs boven de € 710. Dat doen we door deze woningen bij leegkomst te verkopen, of door bij leegkomst de huurprijs te verlagen. Slechts een zeer beperkt aantal woningen houdt een huurprijs boven de € 710. Die zijn bedoeld voor mensen met een iets hoger inkomen, die op de vrije woningmarkt moeilijk slagen.

2)    We vergroten het aantal levensloopgeschikte woningen met een lage huurprijs. Dat doen we door bij leegkomst soms de huur te verlagen. Mensen met recht op huurtoeslag komen immers alleen nog in aanmerking voor woningen met een huurprijs tot € 597. We hebben dus meer woningen in deze huurprijscategorie nodig.

Overigens vraagt QuaWonen bij alle woningen een veel lagere huurprijs dan we mogen vragen volgens het woningwaarderingsstelsel van de overheid. Dit doen we omdat we betaalbaarheid van het wonen heel belangrijk vinden. En speciaal voor mensen met de laagste inkomens heeft QuaWonen dus woningaanbod met een extra korting.

Huurovereenkomst is leidend
Soms hebben huurders een inkomen met recht op huurtoeslag, maar wonen zij vanuit de toenmalige regelgeving in een woning met een hogere huurprijs. Dit is voor QuaWonen geen reden om de huurprijs nu te verlagen. Deze huurders hebben een huurovereenkomst. De voorwaarden en dus ook de overeengekomen huurprijs zijn leidend en staan los van de prijsaanpassing bij een nieuwe verhuring.

Overigens passen we in bestaande situaties ook nooit de huurprijzen naar boven aan. In veel gevallen is het namelijk zo dat de streefhuur in ons beleid hoger is dan de bestaande huur. Wij verhogen bij de zittende huurder in zulke gevallen de huurprijs niet. Ook hier verhogen we pas de huur als er een nieuwe huurder in deze woning komt.

Vragen?
We hopen dat we met deze toelichting meer inzicht hebben gegeven in ons huurprijzenbeleid. Als u nog vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen met onze Klantenservice via 088-7996636 of info@quawonen.com.