College Krimpenerwaard: twee Skaeve Huse in Bergambacht

29 JUN 2018

Op 17 april 2018 is het college akkoord gegaan met het zoeken van een locatie voor twee Skaeve Huse. Het beschikbaar stellen van Skaeve Huse is ook opgenomen in de woonvisie die vorige jaar mei is vastgesteld door de gemeenteraad. Donderdag 28 april is het college akkoord gegaan met de locatie in Bergambacht.

Een projectgroep Skeave Huse heeft onderzocht of de realisatie van het concept Skeave Huse haalbaar is in de Krimpenerwaard. In het locatieonderzoek zijn 21 locaties onderzocht die voldeden aan de gestelde locatie-eisen. De keuze is gevallen op de locatie Veerweg ten zuidwesten van het afval-brengstation in Bergambacht.

De gemeente gaat de omgevingsvergunning aanvragen en gaat nu samen met QuaWonen, namens de Federatie van woningcorporaties in de Krimpenerwaard, aan de slag met het daadwerkelijk realiseren van de twee woonunits. De verwachting is dat de twee units in het najaar geplaatst worden.

Binnenkort is er een informatieavond voor direct omwonenden. Deze mensen worden hiervoor uitgenodigd.

Wat zijn Skaeve Huse
Skaeve Huse zijn sobere eenpersoons vrijstaande wooneenheden van 30 tot 50m² voor een doelgroep die niet in staat is in een groep of buurtverband te wonen en daardoor overlast veroorzaakt voor de buurt. Deel van deze doelgroep heeft zelf ook baat bij het wonen in een prikkelarme omgeving.

Zie de gemeentepagina voor meer informatie en veel gestelde vragen en antwoorden.