Nieuws

21

MRT

Winnaar maand gratis huur

21 MRT 2018

QuaWonen is bezig om haar dienstverlening verder te verbeteren. We willen graag persoonlijk contact met u opnemen als u daar behoefte aan heeft. En met u mailen als het om eenvoudige klantvragen gaat, of als we belangrijk nieuws voor u hebben. Vanaf zomer 2018 kunt u ook een aantal zaken zelf regelen via onze website.

lees verder

15

MRT

Dienstverlening QuaWonen de komende weken

15 MRT 2018

QuaWonen neemt een nieuw administratiesysteem in gebruik. In de periode vanaf 16 maart kan de dienstverlening minder soepel verlopen. Ook zijn wij twee dagen gesloten om gegevens te verwerken in het nieuwe systeem. Wij vragen uw begrip hiervoor. Vanaf dinsdag 27 maart zijn wij weer telefonisch bereikbaar.

lees verder

13

MRT

Oproep aan gemeenten: maak prioriteit van wonen zorg en welzijn

13 MRT 2018

Mozaïek Wonen, QuaWonen, Woonpartners Midden-Holland, Fundis, Kwadraad, Zorgpartners Midden-Holland en het Groene Hart Ziekenhuis roepen de gemeenten in Midden-Holland op om de regierol te nemen om het langer zelfstandig thuis wonen voor kwetsbare senioren te faciliteren. De gemeenten zouden dit als topprioriteit moeten opnemen in het nieuwe collegeprogramma dat na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 opgesteld wordt. Op 12 maart was hierover een persconferentie.

lees verder

01

MRT

Toelichting bij het huishoudboekje van QuaWonen

01 MRT 2018

De financiële situatie van corporaties komt regelmatig in het nieuws. Daarom geeft QuaWonen graag inzicht in haar inkomsten en uitgaven. Dit jaar ontvangen we ruim €57 miljoen aan huurinkomsten. Daarbij is het goed om te bedenken dat QuaWonen een veel lagere huurprijs vraagt dan past bij de kwaliteit van de woning. Na aftrek van kosten blijft er €14,6 miljoen aan inkomsten over. Maar QuaWonen investeert vele malen meer in renovatie, energiemaatregelen en nieuwbouw: bijna €43 miljoen. Hiervoor leent QuaWonen geld bij de bank.

lees verder