Nieuws

14

DEC

Gemeente Krimpenerwaard, woningcorporaties en huurdersorganisaties maken prestatieafspraken

14 DEC 2017

De gemeente Krimpenerwaard en vijf woningcorporaties en hun huurdersorganisaties zetten op 13 december hun handtekening onder prestatieafspraken. Deze afspraken zijn gemaakt om de nieuwe Woonvisie van de gemeente uit te voeren. Gemeente, corporaties en huurdersorganisaties in de Krimpenerwaard maken zich sterk voor betaalbaarheid, energiezuinig wonen, veiligheid en langer zelfstandig thuis wonen. Ook over het huisvesten van specifieke doelgroepen en samenwerken bij overlastsituaties zijn afspraken gemaakt.

lees verder

13

DEC

Gemeente Krimpen aan den IJssel, huurders en QuaWonen ondertekenen prestatieafspraken

13 DEC 2017

Gemeente Krimpen aan den IJssel, Stichting Huurdersbelang en QuaWonen hebben nieuwe prestatieafspraken getekend op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Deze prestatieafspraken zijn het resultaat van een goede samenwerking tussen de drie partijen. Er is een brede overeenstemming over de belangrijkste thema's voor 2018 met een doorkijk naar de jaren tot 2022. De gemeentelijke woonvisie is daarbij het vertrekpunt.

lees verder

11

DEC

Kinderen maken tekeningen voor QuaWonen

11 DEC 2017

In januari begint QuaWonen met de bouw van 31 eengezinswoningen en 19 appartementen in het centrum van Bergambacht. Kinderen van basisscholen De Ark en van Kiezel en Kei maakten mooie tekeningen over het thema samen leven. QuaWonen laat deze tekeningen allemaal afdrukken op zeildoeken, die vanaf medio januari het hek rond de bouwplaats sieren.

lees verder

05

DEC

Samen houden we het netjes en gezellig

05 DEC 2017

QuaWonen vindt het belangrijk dat mensen prettig kunnen wonen. Dat doen we door goede huizen te verhuren, waarvoor we een relatief lage huurprijs vragen. Onze buurt- en complexbeheerders houden een oogje in het zeil als het gaat om schoon, heel en veilig. Ook hebben zij aandacht voor de groeiende groep mensen voor wie zelfstandig wonen moeilijker is geworden (langer zelfstandig thuis) of moeilijk is (uitstroom uit zorginstellingen).

lees verder